Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Työhyvinvointia digiajassa-hanke tukee lappilaisia työyhteisöjä (Lappi)

Työ2030-hankkeen Lapin aluepilotti keskittyy työhyvinvoinnin ja prosessien kehittämisen tukeen Lapin alueen organisaatioissa.  Etänä Lapissa kampanjassa tullaan jakamaan innostavia etätyötarinoita ja valottamaan Lapin etätyöskentelymahdollisuuksia.

Monet työyhteisöt palaavat yli puolitoista vuotta kestäneen etätyöjakson jälkeen takaisin läsnätyöhön tai siirtyvät hypridityöhön, jossa yhdistyy monipaikkainen työskentely. Työyhteisöjen hyvinvointiin on syytä tässäkin muutostilanteessa panostaa.

Teetimme Lapin ELY-keskuksen Työhyvinvointia digiajassa- hankkeessa kyselyn alueemme organisaatioille viime keväänä ja pyysimme vastaajia arvioimaan, kuinka oma kokemus työhyvinvoinnista on muuttunut pitkään jatkuneen etätyöjatkon aikana. Etä- ja hypridityötä tekevien työhyvinvoinnin keskiarvo oli 7,3 ja työpaikalla työskentelevien kokemus työhyvinvoinnista oli 6,8, kun vastaajia pyydettiin arvioimaan työhyvinvointia asteikolla 4–10. Kyselymme tulokset ovat TTL:n alkuvuodesta teettämän kyselyn kanssa samassa linjassa, työhyvinvointi on työyhteisöissä laskussa.

Suomalaisten hyvinvointi kääntyi laskuun koronan pitkittyessä (ttl.fi)

Olemme koonneet alueemme organisaatioiden tilannekuvaa kyselyillä, hankeyhteistyöllä sekä verkostotyöllä. Hankkeessa kokeiltavan työelämävalmentajan avulla vahvistamme kokonaiskuvaamme siitä, kuinka voimme tulevaisuudessa tukea alueemme yrityksiä esimerkiksi juuri työelämävalmentajaapalvelua hyödyntäen. Kokoamme työelämävalmennuksesta saadut opit vielä syksyn aikana. Laajan tietopohjan rakentuessa tulevaisuuden toimenpiteet kirkastuvat.

Tuomas Paso on yksi Etänä Lapissa-kampanjan etätyöntekijöistä. Kuva: All About Lapland/Alex Kuznetsov

Etänä Lapissa-kampanja käynnistyy

Lappi on alueena vetovoimainen. House of Laplandin tuore Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava tutkimus paljastaa, että yli puoli miljoonaa 18–59-vuotiasta suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin.

Lappi houkuttelee asuinpaikkana joka viidettä 18–59-vuotiasta suomalaista (lapland.fi)

Ihmisiä houkuttelevat Lappiin etenkin luonto, maltilliset asuin- ja elinkustannukset ja rauhallinen elämäntahti. Aluevaikuttavuuden näkökulmasta Lappi tarvitsee uusia työntekijöitä ja uusia tapoja tehdä ja jakaa työtä. Lapin tarjoamat monipuoliset etätyömahdollisuudet ovatkin hyvä tilaisuus yhdistää arki ja työt sekä tutustua Lappiin.

Osana hanketta toteutetaan Etänä Lapissa-kampanja, jolla haluamme levittää hyviä kokemuksia Lapissa etätyöskentelystä ja innostaa tekijöitä Lappiin. Käynnistämme kampanjan lokakuussa!

Lisätietoja

Maria Vuorensola, maria.vuorensola@ely-keskus.fi

Työhyvinvointia digiajassa hankkeen projektipäällikkö Lapin ELY-keskuksesta