Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Tuulivoimaneuvonta siirtyi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle

Tuulivoimarakentamisen ohjauksen ja kehittämisen valtakunnallinen jatkohanke (OHKE) on siirtynyt Varsinais-Suomen ELY -keskukselta Vaasaan Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen hoidettavaksi. Hankkeen rahoittajana on Ympäristöministeriö.

Tuulivoimarakentamisen ohjaukseen kohdistuvan kuormituksen helpottamiseksi, ohjauksen tehostamiseksi ja yhtenäisyyden lisäämiseksi perustetun määräaikaisen asiantuntijapalvelun ensisijaisena tehtävänä on tarjota asiantuntija-apua ja neuvontaa ELY-keskuksille, kunnille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille. Neuvontaa annetaan tuulivoimarakentamista koskevista menettelyistä ja niiden sisällöllisiä asioita koskevissa kysymyksissä. Tämän ohella asiantuntijapalvelussa huolehditaan tuulivoimahankkeita koskevan kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä lupamenettelyjen etenemisen ja niitä koskevien oikeustapausten seurannasta. Hankkeessa hyödynnetään jo saatuja kokemuksia tuulivoimahankkeiden kaavoituksen ohjauksen ja ympäristövaikutusten arvioinnista ELY-keskuksissa ja kehitetään ELY-keskusten toimintaa. Palvelu käynnistettiin 1.5.2015. Tähänastisen kokemuksen mukaan asiantuntijapalvelulla on hyvin pystytty vastaamaan neuvontatarpeeseen. Nykyisellä rahoituksella hanketta pystytään jatkamaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisätietoja:

  • Juha Katajisto, johtava asiantuntija, puh. 0295 023 044, s-posti: tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)