Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Aaltoilevaa vettä.

Tutkimuksen mukaan nykyiset suojelutoimenpiteet eivät riitä rannikkovesien elinvoimaisuuden turvaamiseen

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttaman Rannikon tila -tutkimuksen mukaan nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta merenhoidon tavoitevuoteen 2027 mennessä. Tutkimus mallinsi Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa.

Nykytoimenpiteillä jatkettaessa valuma-alueelta tuleva fosforikuormitus ylittää vesiensuojelussa asetetun kuormituskaton lähes kaikilla merialueilla ja kuormituksen arvioidaan myös lisääntyvän huomattavasti. Asetetut tavoitteet on kuitenkin mahdollista saavuttaa toteuttamalla maatalouden suojelutoimenpiteet koko laajuudessaan.

Toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti erityisesti rannikkovesien kevätkauden tilanteeseen. Pitkällä aikavälillä kevätkauden parantunut tila parantaa myös kesäkauden tilannetta.

Lue lisää: