Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kukkivia kasveja tienpientareella, taustalla liikennettä.

Turvallinen juhannusliikenne

Juhannuksen menoliikenteen arvioidaan olevan tänä vuonna vilkkaimmillaan totuttuun tapaan juhannusaattoa edeltävänä päivänä (to 24.6). Myös juhannusaaton (pe 25.6.) aamupäivän tunteina menoliikennettä ennakoidaan olevan vielä runsaasti, mutta selvästi vähemmän kuin edeltävänä päivänä. Paluuliikenteen piikki näkyy puolestaan juhannussunnuntaina (su 27.6).

Turvalliseen juhannusliikenteeseen kuuluvat matkareitin huolellinen suunnittelu, auton ja mahdollisen perävaunun kunnon tarkastus ennen matkalle lähtöä sekä ennen kaikkea levännyt ja tarkkaavainen kuljettaja. Liikennettä on useilla tieosuuksilla tavallista viikonloppua enemmän, joten matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa.

Tietöiden vaikutus juhannusliikenteeseen pyritään minimoimaan. Tietöistä voi aiheutua kuitenkin alennettuja nopeusrajoituksia, ajokaistojen muutoksia tai sulkemisia, mitkä kaikki hidastavat liikennettä. Tiedot käynnissä olevista tietöistä ja muista häiriöistä löytyvät Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta (liikennetilanne.fintraffic.fi). Palvelusta löytyvät tietöiden lisäksi muun muassa tieliikenteen häiriöt, liikennemäärät sekä sähköautojen latauspisteet ja kaasuautojen tankkausasemat.

Päällikkö vastaa turvallisesta veneilystä

Viime kesänä voimaan tulleessa vesiliikennelaissa selkiytettiin veneen päällikön vastuuta. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Veneen päällikkö on myös se, joka neuvoo muita veneen kyydissä olevia turvallisesta toimimisesta veneessä: esimerkiksi pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden tulee olla puettuna tai helposti saatavilla.

Vilkastunut veneilyliikenne merkitsee, että vesillä on myös entistä enemmän uusia alan harrastajia. Jotta liikenne ja kohtaamiset saadaan sujumaan mahdollisimman turvallisesti, jokaisen veneen päällikön tulee tuntea tarkkaan väistämisvelvollisuudet ja noudattaa niitä huolellisesti.

Vapaa-ajan veneilijällä pitää olla asianmukainen henkilökohtainen meriradioliikenteen pätevyystodistus ja aluksen radiolupa, jotta hän saa laillisesti käyttää meriradiotaajuuksia viestintään. Radioluvan saaminen edellyttää, että radiopätevyys on kunnossa. Pätevyystutkinnon eli rannikkolaivurin VHF-radiotutkinnon (SRC) suorittamalla saa VHF-radioaseman käyttöön oikeuttavan pätevyystodistuksen.

Kesä on lisäksi vilkasta purjehduskilpailujen aikaa. Kilpailut sijoittuvat usein sekä kauppamerenkulun- että matalaväylien läheisyyteen, vilkkaasti liikennöidyille väylille. Meri- ja vesiliikenteen sujuvuutta ja turvallista liikkumista valvovat Fintrafficin VTS-keskukset, joiden on aina tärkeää saada tieto purjehduskilpailuista.

Lue lisää: