Navigointivalikko

Alueellista tietoa

TULVATIEDOTE: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin Iijoen ja Kuivajoen vesistöalueilla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän. Suuren lumimäärän vuoksi tulva Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi ja pari viikkoa tavallista myöhemmin. Iijoella lumen sulaminen on vasta alussa ja tulvahuippu ajoittuu ennusteen mukaan toukokuun loppuun. Ii- ja Kuivajoella on mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja/tai tulee runsaita vesisateita.  Tulvavaara koskee myös ko. jokien sivujokia ja muita vesistöjä, esimerkiksi Oijärveä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Kiiminkijoella tulvahuippu saavutettaneen 15. toukokuuta mennessä, tulvahuippu on suuruudeltaan keskimääräinen.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla lumet ovat  enimmäkseen sulaneet. Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jää keskimääräistä selvästi pienemmäksi.

Pohjois-Pohjanmaalla jokijäät ovat tavallista heikoimpia. Jääpatoja ennustetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän. Kiiminkijoelta ja sitä etelämmistä joista jäät ovat enimmäkseen jo lähteneet.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomaisen kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli ja hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)