Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Tulvariskialueiden kartoituksia valmistunut ja työ tulvariskien hallinnassa etenee (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoen suistoon ja Vassorinlahdelle sekä Maalahdenjoelle laaditut ensimmäiset tulvavaarakartat ovat valmistuneet ja Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvakarttoja on päivitetty. Nyt tulvavaarakartat ja tulvariskikartoitusten tulokset ovat kaikkien käytettävissä ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat (ymparisto.fi).  Uusia tulvariskien hallintasuunnitelmia valmistellaan parhaillaan alueemme neljälle merkittäville tulvariskivesistöille, joita ovat Lapuanjoki, Kyrönjoki, Laihianjoki ja Lapväärtin-Isojoki.

Kun merkittävien tulvariskivesistöjen tulvariskikohteita tarkastellaan melko yleisellä tulvalla (toistuvuus keskimäärin 1/20 vuotta), eniten tulvariskikohteita sijaitsee Laihianjoella sekä Laihianjoen ja Kyrönjoen välisellä alueella Tuovilassa, jossa jokien tulvavedet yhdistyvät (ns. bifurkaatioalue). Alueella on tulvavaarassa mm. asuinrakennuksia, sähkön katujakokaappeja ja tiestöä, kuten Laihiantie ja Tuovilantie. Liikenneyhteydet korostuvat Laihianjoen tulvariskeissä, sillä erittäin harvinainen tulva (1/250 v) katkaisee tieyhteydet Vaasan lentokentälle. Bifurkaatioalueella myös rautatie on tulvan ympäröimänä, mikä voi etenkin harvinaisemmilla tulvilla aiheuttaa häiriöitä raideliikenteessä.

Harvinaisia tulvia (toistuvuus keskimäärin 1/100 vuotta) tarkasteltaessa eniten riskikohteita esiintyy Kyrönjoen varrella. Ilmajoen-Seinäjoen merkittävällä tulvariskialueella tulvavaarassa on yli 100 asuinrakennusta ja 31 ympäristöä mahdollisesti pilaavaa kohdetta, joihin kuuluu esimerkiksi eläinsuojia sekä kaksi jätevedenpuhdistamoa ja useita jätevedenpumppaamoita. Myös Kyrönjoen merkittävillä tulvariskialueilla tulvavedet uhkaavat keskeisiä liikenneyhteyksiä, kun vesi nousee valtateille 18 ja 19 ja kantatielle 67 ainakin kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla. Ylistarosta Vassorinlahteen saakka ulottuvalla merkittävällä tulvariskialueella on tulvavaarassa 1/100 vuodessa toistuvalla mm. yli 50 asuinrakennusta ja 31 ympäristöä pilaavaa kohdetta sekä valtatie 16.

Myös Lapua-Alahärmän merkittävän tulvariskialueen kartoitus on päivitetty, vaikka uusia tulvavaarakarttoja alueelle ei laadittukaan. Tulvavaarassa harvinaisella tulvalla (1/100 v) on noin 80 asuinrakennusta, 13 ympäristöä mahdollisesti pilaavaa kohdetta ja valtatie 16.

Lapväärtin taajamassa koettiin syksyllä 2012 harvinainen tulva, jonka toistuvuus oli lähes 1/100 vuotta ja tulvavesi uhkasi lähes kahtasataa rakennusta. Merkittäväksi tulvariskialueeksi nimetyllä alueella on tehty mittavia tulvasuojelutöitä ja nyt päivitetyn tulvariskikartoituksen mukaan 1/100 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa uhattuna on enää 62 rakennusta, joista 15 asuinrakennusta. Tulvavaarassa on lisäksi kaksi jätevedenpumppaamoa ja katkeamisvaarassa 6 tietä.

Tulvariskikartoitusten tulosten perusteella Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvaryhmät asettavat kevään aikana tulvariskien hallinnan tavoitteet ja laativat toimenpiteitä, joilla tulvien esiintymistä ja niistä aiheutuvia vahinkoja voidaan vähentää ja tulviin varautumista parantaa. Työ on parhaillaan menossa ja tulvaryhmät kokoavat tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien hallintasuunnitelmiin, jotka laaditaan vuosille 2022 - 2027. Tulvaryhmät huomioivat merkittävien tulvariskialueiden lisäksi vesistöalueen muidenkin tulva-alueiden tulvariskien vähentämisen.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)