Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tukea rakennusperinnön hoitoon (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon yhteensä 27 kohteelle. Hakemuksia tuli 44. Jaettavaa oli 45 000 euroa.

ELY-keskukselta haettiin yhteensä noin 830 000 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta vain pienen osan. Ympäristöhallinnon rakennusperinnön hoidon avustuksia oli valtakunnallisesti jaettavana tänä vuonna yhteensä 820 000 euroa. Kaikkiaan Kaakkois-Suomen rakennusperintöavustushakemukset olivat hyviä ja perusteltuja.  Avustuksilla edistetään rakennusten suojeluarvon säilymistä ja yksittäinen avustus oli suurimmillaan 5 000 euroa. Kunnostustyöt painottuivat rakennusten vesikattoihin ja ikkunoihin.

Kymenlaaksosta avustusta sai 15 hakijaa, yhteensä 29 000 euroa. Korian sotilaskoti sai avustusta julkisivun rappausten kunnostamiseen, joka oli suurin yksittäinen avustus, 5000 euroa. Korian sotilaskoti on yksi Suomen Docomomo-kohteista. Docomomo International on 1988 perustettu kansainvälinen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö.

Etelä-Karjalan rakennusperintöavustuksen saajia oli 12 ja rahaa myönnettiin yhteensä 19 000 euroa. Etelä-Karjalassa suurin yksittäinen avustus oli 3000 euroa. Rakennusperintöavustuksia myöntää sekä Museovirasto että ELY-keskus, samoille hankkeille ei voida myöntää rahoitusta molemmista avustuskanavista. Tänä vuonna museovirasto tuki Etelä-Karjalaisia hankkeita merkittävillä summilla.

Myönnetyt avustukset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut vuoden 2019 avustukset. Haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät maakunnittain olivat seuraavat:

Maakunta Haetut avustukset kpl Haetut avustukset € Myönnetyt avustukset kpl Myönnetyt avustukset €
Kymenlaakso 25 306 515 15 29 000
Etelä-Karjala 20 522 460 12 19 000
yht. 45 n. 830 000 27 45 000

 

 

 

 

Taulukko Kymenlaaksoon myönnetyistä avustuksista (pdf)

Taulukko Etelä-Karjalaan myönnetyistä avustuksista (pdf)

Rakennusperintöavustuksilla paljon myönteisiä vaikutuksia

Ympäristöministeriö julkaisi alkuvuodesta selvityksen rakennusperintöavustusten vaikutuksista. Suurin osa kyselyyn vastanneista avustuksen saajista koki, että avustuksella oli suuri merkitys kunnostetun kohteen säilymiseen ja käyttöön. Avustussummien kohdekohtaisesta pienuudesta huolimatta avustuksen saajat kokivat myönnettyjen avustusten olleen useimmiten riittäviä tai jokseenkin riittäviä korjauksen toteuttamisen kannalta.

Kyselyyn vastanneet olivat tavallisimmin saaneet alle 5 000 euron avustuksen. Rakennusperintöavustuksilla tuetaan arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden säilymistä. Kunnostuksilla voi olla vaikutusta myös alueen vetovoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen esimerkiksi matkailun kannalta.

Avustusten taloudelliset vaikutukset ovat moninkertaisia suhteessa pieniin avustussummiin, jotka kattavat vain pienen osan hankkeiden kokonaiskustannuksista. Taloudellisia vaikutuksia syntyy muun muassa materiaalihankinnoista ja työvoiman palkkauksesta. Ne ovat erityisen tärkeitä paikallisesti ja yksittäisille korjaukseen osallistuville tahoille.

"Selvitys osoitti, että rakennusperintöavustuksilla on laajoja myönteisiä vaikutuksia. Toivottavasti avustusmäärärahoja saataisiin tulevalla hallituskaudella enemmän. Näin avustuksilla voitaisiin tukea kulttuuriympäristön vetovoimaisuutta entistä suunnitelmallisemmin ja laajemmin", toteaa hallitussihteeri Matleena Haapala ympäristöministeriöstä.

Selvityksen raportti: Rakennusperintöavustusten taloudelliset vaikutukset

Lisätietoja

  • Arkkitehti Tuija Mustonen
    puh. 0295 029 201
    etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Linkit

Palvelut/rahoitus ja avustukset  (www.ely-keskus.fi)


Alueellista tietoa