Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työllisyyden parantamisen apuna yritysten kasvupalvelut (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa yhteensä 6692 työtöntä työnhakijaa. Se on 697 vähemmän kuin vuotta aikasemmin. Työttömien työhakijoiden määrä laski edellisestä kuukaudesta 172:lla. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömyys jatkaa laskuaan: työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi vuodentakaisesta 9,4 prosenttia ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä vähentyi 20,0 prosenttia. Huhtikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,1 prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,2 prosenttiyksikköä. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin toukokuussa avoinna 22,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen lasku on tähän aikaan vuodesta varsin tavallista, vaikka taloustilanteen parantumisen myötä työpaikkojen määrä on kasvanut yhä useammin myös kevätkuukausina.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen manner-Suomen alhaisin (5,8%). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työllisyyteen parantamiseen keskittyvä uusi hallitusohjelma

Aluekehittäminen nousi korkealle uudessa hallitusohjelmassa, jossa keskeisenä tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää työn tarjontaa ja kysyntää tukevia toimia ja kohtaanto-ongelman lievittämistä.  Pohjanmaan ELY-keskus on kevään aikana käynnistänyt kehittämistyön, jolla vastataan Pohjanmaan ELY-keskuksen pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin ja edesautetaan alueemme menestystä ja työllisyyttä. Kehittämistyön tuloksena syntyvä toimintamalli ohjaa Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintaa ja palveluja, resurssien suuntaamista hallitusohjelman linjauksia ja niistä johdettuja tulostavoitteita noudattaen. Kehittämistyön painopisteissä ovat mm. osaava työvoima, nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja kansainväliset osaajat sekä yritysten kasvupalvelut.

Uudistettu Team Finland –toiminta toimii entistä asiakaslähtöisemmin

Uudistunut Team Finland –toiminta vastaa paremmin yrityksen kasvutarpeisiin. Toimintaa kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi ja proaktiivisemmaksi.  Team Finland Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan palveluverkostoon kuuluvat Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto, Business Finland, Finnvera ja Viexpo. Yhteistyötä tehdään laajan verkoston kanssa, johon kuuluvat muun muassa alueen elinkeinoyhtiöt, koulutusorganisaatiot, yrittäjäjärjestöt ja kaupungit. Team Finland -toimijoilla on käytössä monenlaisia työkaluja, joiden avulla autetaan alueen yrityksiä menestymään, kasvamaan ja kansainvälistymään. Yrityksen kehittämisavustus, erilaiset maaseudun yritystuet, Innovaatioseteli, messuavustus, täsmä- ja rekrytointikoulutus, palkkatuki ja uusin Työllistä taidolla – palvelu ovat esimerkkejä näistä monista ja tärkeistä palveluista, joita yrityksellä on käytössä. Uuden hallitusohjelman mukaisesti mm. palkkatuen käyttöä on tarkoitus lisätä merkittävästi.

Uusi palvelu auttaa pienyrittäjiä työllistämisessä ja työn teettämisessä

Viime vuosina työpaikkoja on syntynyt eniten pk-sektorille ja yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Yksin- ja pienyrittäjyydessä on paljon uutta kasvupotentiaalia, mutta usein yrittäjiltä puuttuu tarvittavat tiedot rekrytoinnista ja työnantajana toimimisesta. Tähän tarpeeseen vastaa TE-palveluiden uusi Työllistä taidolla - palvelu. Palvelun kautta pienyrittäjä saa yksilöllistä neuvontaa rekrytointiin tai työn teettämiseen sekä yleisemminkin työnantajana toimimiseen. Työllistä taidolla -palvelu on yrityksille maksuton ja sitä tuottaa seitsemän eri palveluntuottajaa.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English

Lisätietoja:
Marja-Riitta Vest, Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja,  puh. 040 539 6695
Perttu Kellomäki, palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut, Pohjanmaan TE-toimisto,
puh. 0295 056 088.

 


Alueellista tietoa