Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tornion- ja Muonionjoen vesinäytetulokset ovat normaalit (Lapin ELY-keskus)

Tornionjoen lohikuolemiin liittyen Lapin ELY-keskus otti vesinäytteitä Tornion- ja Muonionjoelta yhteensä seitsemältä näytteenottopisteeltä  22.-23.7. Veden fysikaalis-kemialliset arvot ovat normaalit ajankohtaan nähden veden lämpötilaa lukuun ottamatta, joka on nyt kolmesta kuuteen astetta korkeampi kuin normaalisti. Kuluvan heinäkuun jälkipuoliskolla Tornionjoen veden lämpötila on kohonnut reilusti yli 20 asteen, korkein lämpötila mitattiin Lappeassa, 24.3 astetta. Yleensä veden lämpötila jää alajuoksullakin alle 20 asteen ja esim. Pellon mittauspisteellä tähän aikaan kesästä veden keskimääräinen lämpötila on noin 16-18 astetta.  

Tornionjoesta otetuissa kalanäytteissä ei EVIRA:n tutkimuksissa ole havaittu kalatauteja.

Lisätietoja:

Kala-asiat; Pentti Pasanen, puh. 0295 037 107

Vesinäytetulokset; Pekka Räinä, puh. 0295 037 517

 


Alueellista tietoa