Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Toiminnanharjoittajat pitävät yhteisneuvottelua hyödyllisenä ympäristömenettelyjen hoidossa (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokeilussa on selvitetty keinoja parantaa yhteistyötä toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välillä ympäristömenettelyissä.

​Tavoitteena on, että ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä ympäristö- tai vesilupaa vaativat hankkeet sujuisivat nopeammin. Kokeilun perusteella yhteisneuvotteluiden avulla viranomaiskäsittelyjä voidaan nopeuttaa ja helpottaa.

Yhteisneuvottelussa eri viranomaiset ja kulloinkin kyseessä olevan hankkeen edustajat käyvät läpi mm. eri työvaiheet, aikataulut, tarvittavat selvitykset ja luvat. ELY-keskukset toimivat ympäristövaikutusten arvioinnissa viranomaisena ja aluehallintovirastot vastaavat ympäristölupien myöntämisestä. Neuvotteluihin voivat osallistua myös mm. kuntien kaavoittajat ja ympäristö- ja vesilupien valvojat.

Kokeilussa yhteisneuvotteluja testattiin kolmessa hankkeessa, joita olivat Nord Stream
-kaasuputkihanke, Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n kierrätyslaitoshanke ja Sipoon Bastukärr kiviaineshanke. Toiminnanharjoittajat pitivät neuvotteluja selvänä parannuksena aikaisempaan malliin, jossa hankkeesta vastaava joutuu itse asioimaan erikseen eri viranomaisten kanssa. Myös osallistuneet viranomaiset saivat heti hankkeiden alussa paremman kokonaiskuvan hankkeesta ja sen edellyttämistä luvista, mikä helpotti eri menettelyiden yhteensovittamista.

Kokeiluhankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset on koottu raporttiin:

Kokeiluhankkeen on rahoittanut ympäristöministeriö. Seuraavassa vaiheessa selvitetään tarkemmin mm. YVAn sisällön hyödyntämistä ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä.

Lisätietoja:

  • Projektikoordinaattori Liisa Nyrölä, liisa.nyrola@ely-keskus.fi
  • Projektipäällikkö 1. vaihe Eija Lehtonen, eija.lehtonen@ely-keskus.fi
  • Projektipäällikkö 2. vaihe Marja-Terttu Parsama, marja-terttu.parsama@avi.fi

Lue lisää koordinaattori Liisa Nyrölän blogikirjoituksesta "Yhteistyöllä onnea".


Alueellista tietoa