Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Tilastoanalyysi: nuorten aikuisten asema työmarkkinoilla on heikentynyt

Nuorten aikuisten on ollut talouskriisin jälkeen entistä vaikeampaa päästä työelämässä ylemmän toimihenkilön asemaan. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on kasvanut melko voimakkaasti. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta tilastoanalyysista.

Entistä harvempi nuori aikuinen työskentelee ylempänä toimihenkilönä. Sen sijaan entistä useampi työntekijäammatissa työskentelevä tai epäitsenäistä toimistotyötä tekevä alempi toimihenkilö on nuori aikuinen.

Muutoksia on tapahtunut myös nuorten aikuisten sijoittumisessa eri toimialoille. Heidän osuutensa on kasvanut rakentamisessa, kaivostoiminnassa, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa sekä rahoituksessa ja vakuutustoiminnassa. Nuorten aikuisten osuus on supistunut erityisen voimakkaasti informaatio- ja viestintäalalla.

Suomalaisnuorten työsuhteet ovat kansainvälisestikin verraten yleensä lyhytkestoisia. Työssä käyvät nuoret kokevat kuitenkin vanhempia työntekijöitä useammin työelämänsä olevan laadukasta. Nuorten kokemukset ovat vanhempia ikäryhmiä heikompia ainoastaan työn itsenäisyydestä kysyttäessä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa