Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tilannetajua ja silmäpeliä, turvallisuusvinkkejä kesän pyöräretkiin (Itä-Suomi)

Pyöräilijöiden määrä liikenteessä kasvaa kevään edetessä kun myös "kausipyöräilijät" kaivavat ajokkinsa esille. Myös yleistyvät kaupunkipyöräpalvelut ja sähköpyörien suosion voimakas kasvu vilkastuttavat pyöräliikennettä etenkin isoissa kaupungeissa. Turvallisuudestaan huolehtiva pyöräilijä kiinnittää huomiota sääntötuntemukseen, ajonopeuksiin, tarkkaavaisuuteen ja turvavarusteisiin.

Erityishuomiota risteyksiin ja tienylityksiin

Pyörä- ja autoliikenteen väliset yhteentörmäykset tapahtuvat suurimmalta osin tienylityskohdissa ja risteysalueilla ja ovat enimmäkseen inhimillisen virheen seurausta. Vuosi sitten keväällä Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä kartoitti suojatiekulttuurin haasteita ja parannuskeinoja Itä-Suomessa. Pyöräilijöiden suojatiekäyttäytymisen osalta merkittävimmiksi koetut ongelmat liittyivät heidän havaittavuuteensa pimeään vuoden aikaan sekä väistämissääntöjen tuntemiseen tai noudattamiseen eli siihen, milloin pyöräilijä on ajoneuvoliikenteeseen nähden väistämisvelvollinen ja milloin ei. Jälkimmäinen ongelma nousi esille myös autoilijoiden osalta. Kaikille liikkujille yhteisenä ongelmana esille nostettiin keskittyminen liikenteeseen.

Suojatiekyselyssä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suojatiekulttuurin parantamiskeinoja oman toimintansa kautta: jalankulkijana, pyöräilijänä tai autoilijana liikkuessaan. Pyöräilijän roolissa vastaajat korostivat ensisijaisesti oikeaa tilannenopeutta ja tarkkaavaisuutta. Noin joka viides korosti myös väistämissääntöjen tuntemuksen/noudattamisen parantamista. Autoilijoiden väistämissääntöjen tuntemisen/noudattamisen parantaminen ei noussut vastauksissa kovinkaan korkealle, vaikka petrattavaa silläkin puolella on.

Sääntöjen kertaaminen on jokaisen etu – kulki sitten pyörällä tai autolla

Pyöräilyyn liittyvät väistämissäännöt tienylityksissä mielletään edelleen hyvin monimutkaisiksi. Ongelmat liittyvät erityisesti väistämissääntöön pyörätien jatkeella. Näin siitäkin huolimatta, että pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän väistämisvelvollisuus on ollut voimassa lähes 20 vuotta. Useimmiten ongelmatilanne ei johdu niinkään väistämissääntöjen epäselvyydestä, vaan säännön käytännön tulkinnasta. Ongelmia aiheuttanee myös se, että kahta samanlaista risteystä ei ole. Myös pyörätien jatkeen merkitsemistavassa on eroja. Yleensä pyörätien jatke merkitään suojatien viivoihin jätettävällä välillä, mutta poikkeuksiakin löytyy.

LIITE

 

Tutustu aiheeseen:

Itä-Suomen suojatiekäyttäytymiskyselyn tiedote (12.6.2018)

Liikenneturvan liikennevinkki: Ovatko väistämissäännöt hallussa?

Jalan ja pyörällä -opas (Liikenneturva)

Jalan ja pyörällä opasanimaatiot (Liikenneturva)

Pyöräilijät liikenteessä (Liikenneturva)

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, p. 0295 026 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Liikenneturva

Yhteyspäällikkö Eini Karvonen, p. 020 7282 395, eini.karvonen(at)liikenneturva.fi
Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen, p. 0400-960177, mari.voutilainen(at)liikenneturva.fi
Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen, p. 020 728396, tuula.taskinen(at)liikenneturva.fi

Liikenneturvallisuustoimija Juha Heltimo,  p. 050 369 4604 juha.heltimo(at)strafica.fi

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.

 

 

 


Alueellista tietoa