Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Tieverkon päivittäisestä liikennöitävyydestä ei tingitä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Perusväylänpidon rahoitus on pysynyt edellisvuosien tasolla, mutta tienpidon kustannukset jatkavat nousuaan. Niukkenevat resurssit pakottavat tienpitäjän vahvaan priorisointiin, joten esimerkiksi päällystystoimenpiteet kohdistuvat enenevässä määrin vilkkaimmalle päätieverkolle. Peruskunnossapidolla kuitenkin varmistetaan koko maantieverkon päivittäinen liikennöitävyys.

Tiehankkeilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeiden rahoitus koostu nykyisin monista lähteistä, joten hankkeiden valmistelua tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alustava v. 2014 investointiohjelma

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Joukkoliikenteen rahoitus on pienentynyt hieman Itä-Suomen alueella, mikä johtaa paikoin joukkoliikenteen palvelutason heikkenemiseen. Samalla lisääntyy kuntien paine osallistua liikenteen järjestämiseen. 

Yksityisteillä on Itä-Suomessa suuri merkitys, ei pelkästään perustuotannon ja alueen asukkaiden, vaan laajasti eri elinkeinojen kannalta. Puuhuolto-ohjelma mahdollisti takavuosina vahvan panostuksen yksityisteiden parantamiseen. Nykyinen valtionavustustaso on täysin riittämätön vastaamaan yksityistiekuntien tarpeisiin. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenteen ja tienpidon rahoitus v. 2014


Alueellista tietoa