Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta ja ammattitaidosta on kerätty (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus keräsi viime vuoden aikana tietoja vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijoiden koulutustaustoista ja ammattiosaamisista. Tavoitteena on, että kerätyn tiedon avulla pystytään ennakoimaan maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia ja koulutustarpeita.

Kyselyyn vastasi 290 henkilöä kuudesta eri vastaanottokeskuksesta. Vastanneista 67 % oli miehiä ja 33 % naisia. Valtaosa vastaajista oli arabiankielisiä. Vastaukset perustuivat hakijan itse antamiin tietoihin, ei todistuksiin tai muihin asiakirjoihin.

Yli puolet osaa englantia

Vastaajista 61 % ilmoitti osaavansa englantia ja jonkin verran suomea osasi 25 % vastaajista. Primaarilukutaidottomia eli omalla äidinkielellä luku- ja kirjoitustaidottomia oli noin 14 % ja latinalaiset aakkoset (ABC) osaavia noin 77 %.

Koulutustaustat ovat kirjavia

Kyselyyn vastanneiden turvapaikanhakijoiden koulutustaso osoittautui suhteellisen korkeaksi, sillä noin kolmasosa vastaajista ilmoitti käyneensä koulua yli 12 vuotta. Yliopistossa opiskelleita oli noin 8,5 % ja korkeakouluopinnot olivat kesken 11 %:lla vastaajista. Vastaajat ilmoittivat yhteensä noin 30 erilaista tutkintoa tai koulutusta, joista kaikista tutkinnon taso ei ole pääteltävissä. Ammatteja ilmoitettiin yli 40. Moni ilmoitti useita eri ammatteja tai työnimikkeitä ja niiden yhdistelmiä. Suurin osa vastaajista (noin 70 %) kertoi oppineensa ammatin työssä. Suurimpia ammattiryhmiä aloittain olivat: Ravintola-ala (tarjoilija/kokki/leipuri), kaupan ala (myyjät) parturi/kampaaja, rakennusala (rakennusmies, maalari), autoala (mekaanikko), opettaja, kuljetusala (taksi, bussi, kuorma-auto), sähköala, kotiäiti, ompelija, maanviljelijä, eläintenhoitaja.

Haaveena on oppia suomen kieli ja päästä töihin

Vastaajista suurin osa halusi suomen kielen kurssille tai töihin. Lähes puolet vastanneista toivoi pääsevänsä koulutukseen ja 16 % halusi perustaa Suomeen oman yrityksen.

"Haluan suomen kielen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja töihin mahdollisimman pian".

"Haluan elää rauhassa suomalaisten kanssa ja hyvän tulevaisuuden lapsilleni".

Kartoitus vahvistaa käsitystä siitä, että maahanmuuttajilla on paljon työkokemusta, osaamista ja koulutustaustaa, mikä pitää ottaa entistä paremmin huomioon heti kotoutumisen alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että tieto saataisiin jatkossa helpommin sekä viranomaisten että suoraan työnantajien käyttöön.

Lisätietoja ELY-keskuksen toteuttamasta kyselystä antaa maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086, vaihde 0295 036 000.

 

 


Alueellista tietoa