Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Tiesuunnitelmaluonnoksia Hellän maantien parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla Virolahdella esitellään yleisötilaisuudessa (Kaakkois-Suomi)

Karttakuva suunnittelukohteen sijainnista ja alustava korvaava tieyhteys.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaista tiesuunnitelmaa maantien 14754 (Kurkelantie) parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla Virolahden kunnan alueella.

Kiiskijärven puurakenteinen silta on erittäin huonokuntoinen, ja kesällä 2019 sillalle asetettiin 3 tonnin painorajoitus.

Vuonna 2018 valmistuneessa toimenpideselvityksessä tutkittiin vaihtoehtoja Kurkelantien parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla. Selvitystyön pohjalta Kaakkois-Suomen ELY- keskus teki päätöksen nykyisen Kiiskijärven sillan purkamisesta ja sillan korvaavan tieyhteyden rakentamisesta Kiiskijärven pohjoispään kautta. Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 2019 marraskuussa.

Hankkeen tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 6.2.2020 klo 17.00–18.30 Vaalimaan koululla, osoite Kurkelantie 149, 49930 Vaalimaa.

Tiesuunnitelma valmistuu 30.3.2020 mennessä. Valmistumisen jälkeen suunnitelma käsitellään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Virolahden kunnalta.

Samanaikaisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman julkisesti nähtäville, jolloin muutoksia haluavilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus. Muistutus on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastoon, joka antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tavoitteena on saada hankkeen suunnitelmat valmiiksi siten, että hanketta päästäisiin toteuttamaan syksyllä 2020, ja että uusi tieyhteys olisi käyttövalmiina keväällä 2021.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 550 000 € (alv 0 %).

Hankkeelle ei ole vielä myönnetty rahoitusta, mutta se pyritään järjestämään, niin että toteutus voidaan käynnistää suunnitellusti.

Lisätietoja:

- Projektipäällikkö Matti Ruoti, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 043, matti.ruoti(at)ely-keskus.fi
- Tekninen johtaja Markku Uski, Virolahden kunta, p. 050 389 2150, markku.uski(at)miehikkala.fi
- Projektipäällikkö Keijo Körkkö, Plaana Oy, p. 040 865 6676,keijo.korkko(at)plaana.fi

 

Liite:        Suunnittelukohteen sijainti ja alustava korvaava tieyhteys

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)