Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tiestömme rapistuu, mutta onko meillä siihen varaa?

Hyvä saavutettavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä ihmisille asuinpaikkaa valitessa samoin kuin yritykselle toiminnan sijoittumispaikkaa pohdittaessa. Kouluihin ja töihin halutaan sujuvasti ja turvallisesti, ja mm. vientiyritysten tulee saada tuotanto maailmalle kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Kaikkialle ei junalla pääse, joten elinvoimainen Suomi tarvitsee toimivaa tieverkkoa. Nyt tiestömme on huonossa kunnossa. Palautetta, jopa hätähuutoja tulee tienkäyttäjiltä päivittäin, kun matkanteko ja kuljetusten suorittaminen huonoilla teillä on ongelmallista.

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on eteläisen Suomen - Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen - tiestö, sen kunnosta huolehtiminen ja kehittäminen. Ilman riittävää rahoitusta tämä ei onnistu. Nykyisellä tienpidon rahoituksella ei kasvavan ja kehittyvän alueen liikenteellisiin tarpeisiin pystytä vastaamaan, eikä edes pitämään olemassa olevaa tieverkkoa nykykunnossa – korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Tarpeita on tiedossa paljon; kuinka saada koulureitit turvallisemmiksi ja kuljetusten sujuvuus paremmaksi. Rahaa näiden toimenpiteiden toteuttamiseen ei vain ole.  Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioinut työryhmä otti kantaa yksimielisesti tienpitoon tarvittavasta lisärahoituksesta helmikuussa 2018 valmistuneessa loppuraportissaan. Seuraavalla hallituskaudella tuon panostuksen täytäntöönpano olisi ensiarvoisen tärkeää.

Oheisessa esitteessä on nostettu joitakin tiestön korjausvelkaan liittyviä haasteita esille.

Liikenneinfrastruktuuri tiestö mukaan lukien on yksi keskeinen elinvoimaisuuden mahdollistaja. Nyt "teidemme kunto rapistuu – onko meillä varaa siihen?"

Janne Kojo
Yksikön päällikkö
Uudenmaan ELY-keskus

 

» Linkki esitteeseen (pdf)


Alueellista tietoa