Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Tienvarsiraivauksilla edistetään turvallisuutta ja tien kuntoa (Keski-Suomi)

Raivaukset alkavat syyskuussa valtatiellä 13 välillä Äänekoski - Kyyjärvi

Keski-Suomen maakunnan alueella pääteiden varsilta on puun poistoa suoritettu nyt kolmen viime vuoden aikana. Niistä saadut hyvät kokemukset ovat rohkaisseet laajentamaan toimintaa. Puita on jo poistettu Jyväskylässä, Petäjävedellä, Keuruulla, Multialla, Saarijärvellä Uuraisilla, Viitasaarella, Kannonkoskella ja Laukaassa. Tänä syksynä kohteena on vielä valtatie 13.

 – Keski-Suomen maakunnan päätiestö on rakennettu pääosin 60-luvulla, joten sivuojan taakse on sen jälkeen kasvanut puustoa, joka on 30-50 vuotta vanhaa. Tienvarsiraivauksista tuleva hyöty on liikenneturvallisuuden parantuminen lisääntyvän näkyvyyden myötä, kiinteistöpäällikkö Markku Karvonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

– Tienpitäjälle hyöty syntyy siitä, kun aurinko pääsee paistamaan ja tuulet puhaltamaan tiealueelle, jolloin se kuivuu sateen ja aamukasteen jäljiltä nopeammin. Keväällä tienpinta kuivuu sekä routa sulaa myös nopeammin. Puiden poisto helpottaa tiealueen myöhempää raivaamista sivuojien takaa sekä sivuojien ja muiden kuivatusrakenteiden kunnossapitoa. Kaikki edellä mainitut seikat edesauttavat päällysteen pysymistä paremmassa kunnossa, jolloin reikiintyminen ja pintakarheus vähenevät, Karvonen jatkaa.

Puun poistaminen tehdään ammattilaisten toimesta, koska toiminta tapahtuu vilkasliikenteisen tiestön varrella. Ennen raivaamisen aloittamista maanmittarit merkitsevät nykyisen tiealueen rajan maastoon. Rajat ovat monin paikoin epäselvät, eikä maanomistajilla ole aina ollut tietoa tiealueenrajan ulottuvuudesta. Rajojen maastoon merkitsemisellä halutaan myös varmistaa, että työ tapahtuu valtion omistamalla maalla.

Raivauksissa ohjeena on ollut, että pääsääntöisesti puusto poistetaan tiealueen rajaan saakka siellä missä ei ole rakennettuja kiinteistöjä. Jos talouskeskus on "lähellä" tietä (n. < 30 m), hypätään sellaisen paikan yli. Jos maanomistaja erikseen haluaa, että puu tai puut kaadetaan, niin sitten ne poistetaan. Kaikki lahot tai lahoamassa olevat tai muuten tieliikenteelle vaaralliset puut kaadetaan riippumatta siitä kuinka lähellä talouskeskus on.

Valtatie 13 on herättänyt maanomistajissa kysymyksiä

Syksyn aikana on tarkoitus raivata valtatietä 13 Huutomäen risteyksestä (vt 4/ vt 13) maakunnan rajalle Kyyjärvelle noin 95 km:n matkalta.

– Jostain syystä on tämän hankkeen osalta tullut normaalia enemmän tienvarren maanomistajilta ennakkoon yhteydenottoja työhön osallistuville osapuolille. Tarkoitus on kuitenkin tehdä työ samalla tapaa, kuin tähän asti muiden toteutettujen kohteiden osalta on tapahtunut. Kaikille tienvarren maanomistajille on ennen rajojen maastoon merkitsemisen aloittamista lähetetty maanmittauslaitoksen toimesta kirje, jossa on informoitu työn tarkoituksesta, Karvonen sanoo.

Ennen varsinaisen raivaamisen aloittamista, pidetään maantietoimituksen alkukokoukset (viikolla 36, 7-9.9.), joissa vielä informoidaan paikalle saapuville maanomistajille raivausten aikatauluista ja muista asioita. Varsinainen puuston poisto aloitetaan seuraavalla viikolla 13.9. alkaen. Raivaukset aloitetaan Huutomäen risteyksestä sekä Saarijärven ja Karstulan kunnan rajalta edeten maakunnan rajalle. Työ on pääosin valmis tämän vuoden aikana.

 


Alueellista tietoa