Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Tiedote maatalouden investointituista ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta (Pohjanmaan ELY-keskus)

Vuoden 2013 viimeisenä hakuaikana saapuneisiin hakemuksiin sovelletaan valintamenettelyä

Vuoden 2013 viimeisenä maatilojen investointitukien hakuaikana hakemuksia saapui niin runsaasti, että vuodelle 2013 tarkoitetut varat eivät riitä kaikille hakijoille. ELY-keskusten tulee tämän takia suorittaa priorisointia ja soveltaa valintamenettelyä saapuneisiin hakemuksiin. Hakijat, jotka saavat kielteisen päätöksen varojen niukkuuden vuoksi, voivat jättää uuden hakemuksen ja hakea tukea vuoden 2014 varoista. Vuoden 2014 ensimmäinen hakuaika alkaa 16.12.2013 ja päättyy 31.1.2014.

Nuorten viljelijöiden aloitustuen haku vuonna 2013

Vuonna 2013 nuorten viljelijöiden aloitustukihakemuksia on saapunut aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Vuodelle 2013 jaetut varat loppuivat Pohjanmaan ELY-keskuksessa jo marraskuun alussa. Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut, että lisävaroja vuodelle 2013 ei jaeta. Tämän vuoksi aloitustukien päätösaikaa pidennetään niin, että päätöksiin voi käyttää vuodelle 2014 jaettuja varoja. Päätökset 29.11.2013 mennessä saapuneisiin hakemuksiin tulee tehdä 14.2.2014 mennessä, eikä 31.12.2013 mennessä, kuten aiemmin oli päätetty.

Investointituet 2014

Hallitus on päättänyt maatilojen investointituen kohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista vuodelle 2014. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin kuluvan vuoden tasolla.

Tukiin tehdyt muutokset aiheutuvat pääasiassa kuluvan ohjelmakauden ja artikla 141:n voimassaolon päättymisestä vuoden 2013 loppuun. Vuonna 2014 investointituki myönnetään kansallisena tukena. Tämän vuoksi esimerkiksi 141 -päätökseen perustuneet korkeammat tuen enimmäismäärät yhteisinvestoinneissa ja eräiden tukikohteiden tukitasot muutetaan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisiksi. Tukitason muutos on toteutettu korkotuen enimmäismäärää alentamalla.

Samasta syystä on yhtenäistetty maatilan lämpökeskusten tukemisen edellytykset ja poistettu sika- ja siipikarjatalouden investointien eläinpaikkarajoite. Muutoksia tehtiin myös eräiden tukikohteiden avustuksen enimmäismäärään tai tuen avustusosuuden ja korkotukiosuuden jakautumiseen.

Vuonna 2014 investointituelle on neljä hakuaikaa. Hakuajat ovat 16.12.2013 - 31.1.2014, 17.2 - 28.3.2014, 14.4 - 15.8.2014 ja 1.9 - 17.10.2014. Entiseen tapaan rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ja hakijasta riippumattomien vahinkotapausten johdosta tehtäviin investointeihin ei sovelleta hakuaikoja. Rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan hakuaika on 16.12.2013 - 30.11.2014. Nuorten viljelijöiden aloitustukea voi toistaiseksi hakea jatkuvasti.


Alueellista tietoa