Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Terveellistä ja turvallista vesihuoltoa kaikille – vesihuoltoalaa ollaan uudistamassa (Kaakkois-Suomi)


Vielä ehtii ottaa kantaa vesihuoltouudistukseen (8.2.2021 mennessä). Saadakseen kiinni Kaakkois-Suomen toimijoiden näkemyksistä Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti aiheesta keskustelutilaisuuden 14.1. Puheenjohtaja johtava vesitalousasiatuntija Johanna Kallio toivoo myös jokaista toimijaa itse ottamaan kantaa uudistukseen. ”Keskustelussa esiinnousseita aiheita huomioidaan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa”, Johanna Kallio toteaa. Mukana keskusteluissa oli 37 vesihuoltolaitosten, osuuskuntien ja kuntien edustajaa sekä terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun valvonnan edustajia.

Mistä uudistuksessa on kyse?


Webinaarin avaussanat lausui maa- ja metsätalousministeriön uusi vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta. Hän listasi useita teemoja, joiden vuoksi uudistus on välttämätön, kuten kuntien omistajuuden turvaaminen vesihuollossa, laitosten laadun valvonnan ja vastuiden selvittäminen, juomavesidirektiivin uudet vaatimukset, häiriötilanteiden hallinta, kuten nyt korona-aikaan. Alla olevista liitteistä löytyy Verran esitys kokonaisuudessaan.

Kymmenen kohdan lista uudistuksesta


Tämän jälkeen käytiin kohta kohdalta uudistuksen keskeisiä painopisteitä. Vilkkaassa keskustelussa nousi esiin mm. pienten laitosten resurssit vastata Verran mainitsemiin uusiin vaatimuksiin. Vesihuoltolaitosten toiminnan suunnitelmallisuutta ehdotetaan parannettavaksi ottamalla taas käyttöön kehittämissuunnitelmat. Tämä sai kannatusta kuulijoiden joukossa. Alueellisen yhteistyön vahvistaminen nähtiin tärkeänä painopisteenä, myös koulutuksen ja urapolkujen kehittämistä kannatettiin. Vesihuollon toiminta-alueista keskustelijat peräänkuuluttivat esim. selkeitä yksiselitteisesti määriteltyjä kriteereitä sille, milloin ja missä toiminta-alueiden määrittelyä ja liittämisvelvollisuutta tarvitaan.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kokoaa oman lausuntonsa vesihuollon uudistuksesta keskustelujen pohjalta.