Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tekesin innovaatiorahoitus poiki liikevaihtoa ja työpaikkoja, Etelä-Pohjanmaan osuus 3,3 M euroa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tekesin kautta sijoitetut valtion verovarat tuottavat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Rahoitettujen nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihdon kasvu oli viisinkertainen ja pk-yritysten liikevaihdon kasvu 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin muiden vastaavien yritysten.

Tekesin tehtävä on saada aikaan talouden kestävää kasvua ja ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tekes rahoittaa edelläkävijyyteen tähtääviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja.

"Etsimme rohkeita uusia avauksia, läpimurtoihin tähtääviä projekteja, radikaalia uudistumista. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä rakentamaan kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini linjaa.

"Kansainvälistymällä kasvua tavoittelevat yritykset ovat tärkein kohderyhmämme. Suurin osa maailmalla menestyneistä suomalaisista kasvuyrityksistä on asiakkaitamme. Tämä osoittaa rahoituksemme hyvää osumatarkkuutta", Soini sanoo.

"Alkavat yritykset ovat kasvun siemeniä, ja suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot tärkeitä osaamisen kasvattajia ja osaajien verkottajia", hän kuvailee asiakasryhmiä.

Rahoituksen kysyntä kasvoi kaikkien aikojen suurimmaksi

Vuonna 2013 Tekes sijoitti 577 miljoonaa euroa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteihin. Yritysten projekteihin suunnatusta 349 miljoonasta eurosta 67 prosenttia eli 234 miljoonaa euroa kohdistui pienille ja keskisuurille yrityksille. Viime vuonna päättyneissä projekteissa syntyi 1 270 tuotetta, palvelua tai prosessia ja 1 030 patenttia.

Yritysten Tekesiltä hakema tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus kasvoi suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Yritykset hakivat Tekesiltä 615 miljoonan euron rahoitusta. Summa on 20 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012.

"Suuren kysynnän vuoksi jouduimme hylkäämään hyviä hakemuksia ja projekteja. Tekesin rahoitusvaltuuksien leikkausten johdosta saatamme joutua jatkossa hylkäämään vielä useampia hyviä projekteja", Pekka Soini sanoo.

"Erityisesti startup-yritysten aktiivisuus on lisääntynyt rajusti. Näyttää siltä, että yrittäjät ovat valmiita liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun", nuorista yrityksistä Tekesissä vastaava johtaja Jukka Häyrynen sanoo.

Etelä-Pohjanmaalle rahoitusta 3,3 M euroa

Etelä-Pohjanmaan maakuntaan Tekes-rahoitusta kohdentui 3,3 miljoonaa euroa. Yritysten saama rahoitus pysyi lähes samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna. Kokonaisuudessaan rahoitus supistui noin 1,2 miljoonaa euroa johtuen lähinnä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille suunnatun tutkimusrahoituksen vähenemisestä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysyksikön päällikkö Kari Rintalan mukaan globalisaatio, energia- ja ilmastoasiat, julkisen sektorin haasteet ja digitalisaatiokehitys luovat paitsi uhkia, myös mahdollisuuksia uusille yrityksille ja liiketoiminnoille. Vähittäinen parantelu ei useinkaan riitä, vaan vaaditaan isompia hyppäyksiä. Tähän kehitystyöhön liittyvää riskiä julkinen tuki voi lieventää.

"Vaikka olen hiukan huolissani Etelä-Pohjanmaan Tekes-rahoituksen kehittymisestä, uskon, että maakuntamme systemaattinen panostus tutkimustoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen luo hyvät edellytykset t & k & i-toiminnan kasvulle. Erityisesti toivon nuoren, uuden yrittäjäsukupolven esiinmarssia kokeneempien yritysten rinnalle. Muuttuva maailma tarjoaa aina mahdollisuuksia, jotka usein nuoret silmät näkevät paremmin", pohtii Kari Rintala.

Tutkitusti vaikuttavaa toimintaa

Yritysvertailut osoittavat Tekesin onnistuneen valitsemaan hyvät yritykset ja projektit rahoitettaviksi. Vuosina 2009–2012 Tekesin rahoittamien pk-yritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa vastaavissa yrityksissä. Työpaikat lisääntyivät 17 prosenttiyksikköä enemmän. Rahoitettujen pk-yritysten viennin vuosikasvu oli 20 prosenttia.

Tekesin rahoittamien nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihdon kasvu oli viisinkertainen vertailuyrityksiin verrattuna. Vuotuinen kasvu oli keskimäärin 150 prosenttia vuosina 2006–2010. Tekesin rahoitus vahvisti yritysten liiketoiminnan suunnittelua, johtamista ja kykyä kerätä sijoituksia yksityisiltä markkinoilta. Tekes on rahoittanut 198 yritystä yhteensä 127 milj. eurolla vuosina 2007–2013.

Innovation Mill ja Ideat kiertoon -hankkeissa kaupallistetaan suuryritysten vapauttamia liikeideoita ja teknologioita. Hankkeissa syntyi 74 kasvuyritystä runsaan kolmen vuoden aikana. Tekes on rahoittanut hankkeita ja niissä syntyneitä yrityksiä yhteensä 19 miljoonalla eurolla. Yritykset ovat keränneet 15 miljoonaa euroa riskipääomaa.

Suomen peliteollisuuden liikevaihto on yli yhdeksänkertaistunut vuodesta 2009 ja on nyt noin 800 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut samassa ajassa. Ala työllistää nyt noin 2 200 henkeä. Tekesin pitkäjänteinen ja systemaattinen rahoitus on ollut merkittävä tekijä peliteollisuuden syntymisessä ja kasvussa. Alan menestyksen perustana on yritysten vahva ydinosaaminen, luovuus ja innovatiivisuus, joita ei voi helposti siirtää pois Suomesta.

Rahoitustiedot Tekesin verkkosivuilla:

http://www.tekes.fi/tekes/tietopankki/

Lisätietoja:

  • Kari Rintala
    Yritysyksikön päällikkö
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    puh. 0295 027 615 (parhaiten tavoitettavissa maanantaina 27.1.2014  klo 12.30-13.30)

 


Alueellista tietoa