Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Teiden kesäkunnossa ei ole kehumista (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla teetetyn tutkimuksen perusteella tienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden kesäkuntoon on edelleen lisääntynyt. Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo asteikolla 1-5 oli tänä vuonna tasan 3,00. Viime vuonna vastaava keskiarvo oli 3,33 ja vuodesta 2010 laskua oli vielä enemmän. Vuonna 2001 arvo oli 3,51. Vuoden 2013 luku tarkoittaa, että vastaajista 33 prosenttia on tyytymättömiä maanteiden kuntoon.

Pääteiden kuntoon oli tyytymättömiä 21 prosenttia vastaajista ja muiden teiden kuntoon yli puolet. Muiden teiden päällysteiden kuntoon oltiin jopa tyytymättömämpiä kuin sorateiden kuntoon kesällä, joskin tyytymättömyys myös sorateiden kuntoon oli hieman lisääntynyt. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että teiden kunto on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat asiantuntijoiden käsityksen tiestön tilan kehityksestä. Pääteiden ulkopuolella päällysteiden kuntoa parannetaan lähinnä vain yksittäisiä vaurioita paikkaamalla. Päällysteiden uusimisia voidaan tehdä vain vilkkaimmille väylille ja teiden rakennekerrosten korjaaminen on jo erittäin harvinaista. Pääteidenkin liikennöitävyys joudutaan turvaamaan pääsääntöisesti paikkauksilla ja uusiopäällysteillä.


Alueellista tietoa