Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tehoa Keski-Suomen vesien suojeluun – hae avustusta vesien kunnostukseen ELY-keskuksesta (Keski-Suomi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Keski-Suomen ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Avustuksiin on varattu valtakunnallisesti 3,3 miljoonaa euroa, jotka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella. Keski-Suomen ELY-keskukselle myönnettävän rahoituksen osuus riippuu hakemusten määrästä ja muun muassa siitä, miten hyvin hankkeet toteuttavat vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia. Lisäksi tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä tuetaan.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) painopisteitä ovat maatalouden vesiensuojelu, lähivesien kunnostaminen, kaupunkivesien hallinta sekä Suomen aluevesillä sijaitsevien hylkyjen saneeraus. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on varattu kaikkiaan 15 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarviossa.  

Haku

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Keski-Suomen ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja –lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi - Palvelut - Rahoitus ja avustukset.

Avustushakemus on mahdollista toimittaa myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Hakemukset on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019.

Linkit

Logo vesiensuojelun tehostamisohjelma (jpg)

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus:

Lauri Kaisto, p. 0295 024 752
Timo Sokka, p. 0295 024 816
Ansa Selänne, p. 0295 024 812

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa