Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tehoa Kainuun vesien suojeluun - hae avustusta vesien kunnostukseen ELY-keskuksesta (Kainuu)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Kainuun ELY-keskus voi myöntää tukea harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Avustuksiin on varattu kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa, jotka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella. Kainuun ELY-keskukselle myönnettävän rahoituksen osuus riippuu hakemusten määrästä ja muun muassa siitä, miten hyvin hankkeet toteuttavat vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia.  Lisäksi tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä tuetaan.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata.   

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) painopisteitä ovat maatalouden vesiensuojelu, lähivesien kunnostaminen, kaupunkivesien hallinta sekä Suomen aluevesillä sijaitsevien hylkyjen saneeraus. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on varattu kaikkiaan 15 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarviossa.

Haku

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Kainuun ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.ely-keskus.fi - Palvelut - Rahoitus ja avustukset.

Avustushakemus on mahdollista toimittaa myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 Kajaani.

Hakemukset on toimitettava Kainuun ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019.

Linkit

Lisätietoja:

Jari Pesonen p. 0295 023 861, jari.k.pesonen(at)ely-keskus.fi,
Kimmo Virtanen p. 0295 023 899, kimmo.virtanen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 


Alueellista tietoa