Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Team Finland -toiminnan kehittäminen aloitetaan kasvuohjelmien päivittämisellä

Team Finland -kasvuohjelmat ovat hallitusohjelmassa sovittu työväline suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Kasvuohjelmista on 30.9.2016 julkaistu puolivälin arvio osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Team Finland -toiminnan uudistaminen on käynnistetty, jotta se palvelisi paremmin kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä. Uudistustyö aloitetaan Team Finland -kasvuohjelmista.

Kasvuohjelmissa luovutaan osin sirpaleiseksi koetusta ohjelmatoiminnasta ja yhdistetään ohjelmia hallituksen strategisten painopisteiden mukaisesti. Kasvuohjelmapaketin sisälle rakennetaan jatkossa kuusi hallitusohjelman tavoitteita vastaavaa kokonaisuutta. Nämä ovat: 1) arktinen liiketoiminta, 2) biotalous ja cleantech, 3) digitalisaatio, 4) terveysala, 5) matkailuala ja 6) poikkileikkaavat teemat, kuten luovat alat ja monitoimialat. Osaan näistä sisältyy erityisesti ulkomaisten investointien näkökulma.

Lisäksi uudistuksessa yhdistetään soveltuvin osin Tekesin innovaatio-ohjelmat Team Finland -kasvuohjelmiin.

Team Finland -palveluiden kehittämisellä on tiivis yhteys valmisteilla olevaan aluehallinnon uudistukseen. Jokaiseen maakuntaan tulee Team Finland –koordinaattori, joka tarjoaa apua pk-yrityksille jo kansainvälistymisen alkuvaiheessa.

Lue lisää:


Alueellista tietoa