Navigointivalikko

Alueellista tietoa

TE-toimiston työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluista löytyy vaihtoehtoja myös juuri työttömäksi jääneelle tai lomautetulle (Etelä-Pohjanmaa)

Viimeisten viikkojen aikana on TE-toimistoihin tullut runsaasti uusia asiakkaita, myös monia sellaisia, joille TE-toimiston monipuoliset palvelut ovat kenties aivan uusia. Asiakkailla on toki huoli tulevaisuudestaan, mutta myös ehkä yllättäen lisääntynyttä vapaa-aikaa, jonka he voisivat käyttää hyödyksi kehittäen taitojaan tulevaa varten. Myös lomautuksen aikana voi hakeutua koulutukseen ja täydentää osaamistaan.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus- tai ammattitutkinto tai tutkinnon osia. Eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Koulutukset ja valmennukset voivat olla myös hyvin lyhyitä ja tähän aikaan sopivasti ne voidaan pääosin suorittaa etänä verkkokoulutuksina. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto ja Jami kokosivat tämänhetkistä yhteenvetoa siitä, millaista työvoimakoulutusta ja valmennusta juuri nyt tai lähitulevaisuudessa on tarjolla alueellamme.

Räätälöidyn RekryKoulutuksen avulla voi työllistyä koulutuksen kautta myös suoraan uusiin työtehtäviin. Domretor tarvitsee uusia elintarviketyöntekijöitä ja juuri alkava koulutus kiinnosti poikkeusoloissakin todella hienosti. Koulutukseen haki yli viisikymmentä alasta kiinnostunutta työnhakijaa. Tällä hetkellä RekryKoulutusta on haussa mm. Luoman Puutuotteen työvoimatarpeisiin. Koulutuksia kannattaa siis seurata koko ajan.

Miksi minun kannattaisi kouluttautua

Työvoimakoulutukset ja valmennukset ovat kaikille TE-toimiston asiakkaille maksuttomia, ja niiden aikana saa samaa työttömyysetuutta kuin saisi työttömänä työnhakijana. Lisäksi koulutuksen ja valmennuksen ajalta saa vielä kulukorvausta päivärahan lisäksi. Nyt voisi siis olla hyvä aika päivittää omaa osaamistaan ja käyttää tämä aika hyödyksi kouluttautumalla. Työvoimakoulutuksen kautta voi kouluttautua uuteen ammattiin. Sille voi olla nyt monilla oikea aika. Nyt voi myös olla sopiva hetki täydentää tai monipuolistaa omaa koulutustaan ja osaamistaan.

Valmennusten kautta takaisin töihin

Valmennuksista puolestaan saat tukea mm. ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun, tunnistat taitojasi ja vahvuuksiasi sekä saat tietoa niiden soveltumisesta eri aloille ja tehtäviin, kehität viestintätaitojasi ja saat tukea koulutusvaihtoehtojen pohdintaan tai yrittäjyyteen. Valmennusten avulla edistät omaa työllistymistäsi.

Monipuolisesta valmennustarjonnasta löydät omaan tilanteeseesi sopivan valmennuksen, jonka avulla pääset nopeammin tavoitteeseesi. Työnhakuvalmennuksen avulla tehostat omaa työnhakuasi parantamalla mm. hakemustesi houkuttelevuutta ja haastattelutaitojasi. Uravalmennuksessa pohdit oman urasi suuntaa ja jatkoa, saat paljon tietoa ja valmentajan tuen omien suunnitelmiesi edistämiseksi. Työhönvalmennuksesta saat henkilökohtaisen valmentajan tueksi työnhakuun ja piilotyöpaikkojen etsintään.

Pohditko oman yrityksen perustamista? Yrittäjyysvalmennus palvelee yrittäjyyttä suunnittelevia sekä nykyisiä yrittäjiä toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. Kaikki valmennuksen järjestetään toistaiseksi etäohjauksena.

Miten koulutuksiin ja valmennuksiin pääsee?

Koulutuksia järjestetään ihan ympäri Etelä-Pohjanmaata ja tilanteesta johtuen tällä hetkellä pääosin etäopiskeluna. Jos et löydä tarjonnastamme sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella muista mahdollisuuksistasi. Myös omaehtoinen opiskelu on mahdollista työttömänä ollessa. Tuolloin haku tapahtuu oppilaitoksen kautta, mutta jos sen katsotaan parantavan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, voit saada siihen työttömyysetuutta.

Kaikki työvoimakoulutukset ja valmennukset ovat maksuttomia. Kaikki työvoimakoulutukset löytyvät osoitteesta www.te-palvelut.fi - Haussa oleva työvoimakoulutus. Koulutuksista löytyy lisätietoa kunkin koulutuksen kohdalta ja myös hakeminen tapahtuu verkossa koulutustietojen kohdalla. Valmennuksista löydät lisätietoja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston paikallisilta sivuilta.

Yrityksille

Poikkeusoloista huolimatta yrityksille on koulutuksellisia ratkaisuja tulevan työvoiman ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarjolla. Uusia työntekijöitä voi räätälöidysti kouluttaa RekryKoulutuksen avulla. Myös lomautustilanteissa lomautuksen sijaan voi työntekijöille tarjota mahdollisuuden TäsmäKoulutukseen ja näin saada iskukykyä osaamiseen lomautustilanteen päätyttyä. Räätälöidyissä koulutusratkaisuissa julkinen tuki on 50-70 % koulutuksen kokonaiskustannuksista. Kerro meille tarve, niin räätälöimme teille koulutusratkaisun ja työnhakijalle työmahdollisuuden. Hyvän työntekijämätsin voi toteuttaa myös täysin yksilöllisen Osaajia Yrityksiin RekryKoulutuksen kautta.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-toimiston johtaja Leena Tuohimaa-Kari puh 0295 046 637

Palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Katri Lehto puh 0295 046 581

Palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Matti Keltamäki puh 0295 046 561

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kehittämispäällikkö Marjut Leppänen, Työllisyys ja osaaminen yksikkö puh 0295 027 585

Koulutusasiantuntija Eliisa Rissanen, Työllisyys ja osaaminen yksikkö puh 0295 027 603

Työvoimakoulutukset ja valmennukset näkyvät tulevina viikkoina myös Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen sekä yhteistyökumppaneiden sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteilla #yhdessäeteenpäin ja #suuntanatulevaisuus

Mitä koulutusta ja valmennusta on tarjolla 

Sedu - Monta mahdollisuutta vahvistaa osaamista

Sedusta jokainen voi löytää itselleen sopivaa ammatillista koulutusta. Lisä- ja täydennyskoulutus voi olla hyvinkin tiivistä, 10–20 päivää kestävää. Esimerkiksi ura tekniikan alalta, johdatus robotiikkaan, robotiikkaa verkossa, robotiikka teollisuusautomaatiossa, CNC-koneistus, sähköalan CAD-koulutus, osia matkailualan ammattitutkinnosta tai vaikkapa ravitsemus ja erityisruokavaliot, vegaanisen ruuan valmistus ja kahvilapalvelut. Koulutuksia alkaa koko ajan. Moneen koulutukseen kuuluu digitaitojen kehittäminen ja osa koulutuksista on kokonaan verkossa. Monialainen Sedu järjestää koulutusta Seinäjoella, Ilmajoella, Kurikassa, Lapualla ja Ähtärissä.

Palvelu pelaa Sedussa. Kun mahdollisuuksia on paljon, Sedun Hakijapalvelut auttaa, neuvoo ja ohjaa. Uraohjaaja, urasuunnittelija, koulutusvalmentajat palvelevat asiakkaita (p. 040 830 2275 tai hakijapalvelut@sedu.fi, Uraluuri p. 0800 122 122).

Uuteen ammattiin opiskellaan aikaisempaa koulutusta, työkokemusta ja osaamista hyödyntäen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinto suoritetaan osa kerrallaan, ja jokainen opiskelee pitkälti omaan tahtiin. Esimerkiksi lähihoitajakoulutuksia on Sedussa alkamassa Kurikassa ja Ähtärissä, pian myös Seinäjoella. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon voi suorittaa Lapualla, Seinäjoella tai Ähtärissä.

Markku Peippola työllistyi heti koulutuksen jälkeen jakeluautonkuljettajaksi. https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Mari-ja-Markku-jakeluautonkuljettajat

Jasmine Hirvimäki on jatkanut opiskelua ja opiskelee nyt yhdistelmäajoneuvokuljettajaksi https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Mari-ja-Jasmine-jakeluautonkuljettajaksi

Lisätietoja: vararehtori Pasi Artikainen puh 040 830 2415 pasi.artikainen@sedu.fi

vararehtori Hellevi Lassila puh 040 830 4255 hellevi.lassila@sedu.fi

SYO - Suomen Yrittäjäopisto, vahvista osaamistasi ja löydä uusi työ

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa Etelä-Pohjanmaalla monipuolisesti työvoimakoulutuksia eri alojen työnhakijoille ja osaajille. Tarjolla on sekä kokonaan verkossa, että monimuoto-opintoina toteutettavia koulutuksia. Käytännön tehtäviin pääsee työssäoppimisjaksoilla. Suomen Yrittäjäopistolla on juuri alkamassa myös CAD-tekniikan verkkokoulutus, RekryKoulutusta suoraan Luoman Puutuote Oy:n työvoimatarpeisiin sekä korkeasti koulutettujen osaamissalkku. Lisäksi on alkamassa puutuote- ja sisustusalan koulutusta. SYO toteuttaa myös yksilöllistä Osaajia yrityksiin -RekryKoulutusta.

Loppukevään aikana avautuu lisää koulutuksia. Tulossa korkeasti koulutettujen osaamisen tuotteistamiseen keskittyvä koulutus ja täysin verkossa toteutettava käytännöllinen nopea verkkokoulutus uutta työtä etsivälle.

RekryKoulutus oli kätevä väylä uuteen työhön Raimo Kataja-Rahkolle https://www.syo.fi/opiskelijatarinat/tutkintolinja/yksilollinen-rekrykoulutus

Unelmien työ ja verkostoja tulevaisuutta varten, opiskelija Roosa Kolkka https://www.syo.fi/opiskelijatarinat/tyoelamapalvelut/roosa-kolkka

Lisätietoja: vararehtori Lea Puotinen puh 050 596 0905 lea.puotinen@syo.fi

Jami - Hyvät mahdollisuudet kouluttautua työhön

Jamin erikoisuutena on mittava kehitystyö metallialan koulutuksen viemisestä yritysympäristöön Järviseudulla. Toteutustavalla tarjotaan monipuolisesti metallialan tutkintoon tähtäävää- ja täydennyskoulutusta sekä koulutusta hitsausalan pätevöitymiseen. Lisäksi Jami tarjoaa myös työvoimakoulutuksena perustutkintoon tähtäävää koulutusta mm. sähkö- ja automaatioalalle sekä ravintola- ja cateringalalle.

JAMIn kone- ja tuotantotekniikan yksikkö sijaitsee teollisuusalueella Vimpelissä, joten oppisopimus- ja työssäoppimispaikkoja on lähietäisyydellä tarjolla monia. Monet yritykset toivovat, että opiskelijat myös jäisivät valmistumisen jälkeen töihin yritykseen. Yrityksille on selkeä apu siitä, että alan koulutus on lähellä yrityksiä ja sitä pystytään toteuttamaan sisällä yrityksissä. Oppisopimusyhteistyö vaatii yrityksiltä hieman enemmän opiskelijoiden ohjausta, mutta tärkeintä on opiskelijan asenne työtä kohtaan. Oppisopimuksen kautta yritys saa paljon valmiita työntekijöitä jatkoa ajatellen.

http://www.jamin.fi/ajankohtaista/Tikli_Groupilla_Vimpelissa_sijaitsee_metallialan_oppimisymparisto_173.html

Lisätietoja: Rehtori Matti Väänänen puh 040 6317 305 matti.vaananen@jamin.fi

Aikuiskoulutusjohtaja Risto Riihimäki puh 040 5451860 risto.riihimaki@jamin.fi

Koulutusalajohtaja Ilkka Ylinen puh 044 465 7165 ilkka.ylinen@jamin.fi

Koulutuksen aikaiset etuudet

Työnhakijana ollessasi sinun on mahdollista hakeutua työvoimakoulutukseen, suorittaa lyhytkestoiset tai sivutoimiset opinnot tai hakea omaehtoisia opintoja (OMO) tuettavaksi työttömyysetuudella. Työllistymistä edistävien palveluiden aikana saat samaa työttömyysetuutta kuin työttömänä työnhakijana ollessasi edellyttäen, että työnhakusi on voimassa myös palvelun aikana. Palvelujen ajalta on siis mahdollista saada työttömyysturvaa sekä kulukorvausta, jota maksetaan korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista. Kulukorvauksen määrä on pääsääntöisesti 9 euroa päivässä (ei koske OMO-opintoja) ja sitä maksetaan enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Jos palvelu toteutetaan työssäkäyntialueesi ulkopuolella, on kulukorvaus 18 euroa päivässä.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen on laajennettu opintojen tai yritystoiminnan estämättä. Väliaikainen muutos koskee 16.3. tai sen jälkeen lomautettuja ja on voimassa 31.7.2020 saakka. Työttömyysetuuden maksaminen edellyttää jatkossakin ilmoittautumista työnhakijaksi TE-toimistoon.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)