Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

TE-toimisto: Nuorisotakuu asettaa haasteita Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tiedote 21.5.2013

Vuoden alusta voimaan astuneen nuorisotakuun toteutus on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle ja alueen muille toimijoille iso haaste. Kokonaisuutena nuorisotakuun toteutuminen edellyttää erittäin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Nuorisotakuu tarkoittaa eri viranomaisten yhteistyötä, jossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.  Lisäksi jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen ja estää nuorten syrjäytymistä.

Työllistymissuunnitelmien laatiminen kattanut hyvin nuorisotakuun piiriin kuuluvat

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa tehtiin alkuvuoden aikana 1823 työllistymissuunnitelmaa nuorisotakuun piiriin kuuluville alle 25-vuotiaille työnhakijoille. Määrä kattaa noin 95 % kohdejoukosta. Suunnitelmat on laadittu kahden viikon kuluessa työnhakijaksi rekisteröitymisestä.

Kaikista alkuvuonna työnhakijoiksi rekisteröityneistä alle 25 -vuotiaista 4173 henkilön kohdalla työttömyys päättyi ennen nuorisotakuussa säädettyä 3 kuukauden aikarajaa. Päättymisen syitä olivat mm. työllistyminen ja sijoittuminen TE-toimiston palveluihin. Osa nuorista ei ilmoittanut syytä asiakkuuden päättymiseen ja siksi tiedot jatkosijoittumisesta ovat jääneet osin avoimeksi.

Pohjois-Pohjanmaalla nuorten työllisyys on erityinen haaste

Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista on korkeampi kuin maassa keskimäärin.  Huhtikuussa alle 25 -vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 26 % kun koko maan nuorten työttömyysaste oli 23 %. Tilanne on samankaltainen myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla, jotka vetävät nuoria muuttajia. 

Huhtikuussa työttömyys pitkittyi yli kolmeen kuukauteen noin 35 prosentilla nuorisotakuun piiriin kuuluvista. Määrä ylittää Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asettaman tavoitteen.  "Nuorisotakuun toteutumisen seurannassa neljä kuukautta on vielä lyhyt tarkastelujakso toteutuksen onnistumisen arviointiin. Joka tapauksessa, tulosten arviointi  antaa suuntaa loppuvuoden tavoitteiden asettamiseen ja toimintatapojen tarkistamiseen", toteaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Takuun toteutuminen edellyttää yhteistyötä laajalla rintamalla

Mäki korostaa, että onnistuakseen nuorisotakuu tarvitsee yhteistyötä laajalla rintamalla. "Avainasemassa ovat riittävät koulutuspaikkamäärät, sillä työllistyminen ilman ammatillista pätevyyttä on hyvin vaikeaa. Myös työnantajia tarvitaan mukaan työ- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämiseen." Nuorten työllistymiseen tarkoitettua palkkatukea (Sanssi-kortti) ovat alueen yritykset käyttäneet kevään aikana vain noin 60 nuoren palkkaamiseen. "Tässä on selkeä lisäpanostuksen tarve", toteaa Maire Mäki.

TE-toimistot tarjoavat palkkatuen lisäksi mm. tieto- ja neuvontapalveluita, ammatinvalinta- ja uraohjausta, työ- ja koulutuskokeiluja, valmennuspalveluita, työvoimakoulutusta sekä tukea yritystoiminnan aloittamiseen. TE-toimistot ovat saaneet kuluvalle vuodelle lisäresursseja henkilöstön palkkaamiseen juuri nuorisotakuuta varten. 

 

Lisätiedot:  Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 038102

 -------------------------------------------------------------------

 

Lukuvuoden päättyminen aiheuttaa ruuhkaa TE -toimiston asiakaspalvelussa

Kesäkuun ensimmäinen arkipäivä on vuoden ruuhkaisin päivä TE-toimistossa koulujen sekä monien määräaikaisten työtehtävien päättymisen vuoksi. Suosittelemme tuolloin välttämään henkilökohtaista asiointia TE-toimistossa.  Jonottamisen sijaan kannattaa asioida te-palvelut.fi -verkkopalvelussa. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä.


Alueellista tietoa