Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Tarkkana siellä pohjavesialueella! (Pirkanmaan ELY-keskus)

Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä


© Kuva: Suomen vesilaitosyhdistys ry

Pohjavesien suojelu osaksi kaikkien arkea

Pohjavettä on suojeltava huolellisesti ennakoiden, sillä likaantunutta vettä on vaiketa puhdistaa. Suurin osa suomalaisten juomavedestä on peräisin pohjavedestä.

Esitesarja "Tarkkana siellä pohjavesialueella" on tehty erityisesti kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle, yrityksille ja maankäytön suunnittelijoille. Tarjolla on tietoa keinoista, joilla eri toimijat voivat suojella pohjavettä, mitä pohjavesi on ja mistä saa lisätietoja.

Pirkanmaalla pohjavesialueille sijoittuu paljon asutusta, joten kotitalouksille ja kiinteistön lämmityksestä vastaaville tehdyt esiteet ovat hyvä tietolähde ja vastauksia löytyy mm. maalämpöä ja öljysäiliötä koskeviin kysymyksiin. Pienteollisuutta sijoittuu myös jonkin verran pohjavesialueille ja esitteestä löytyy arvokasta tietoa, miten toimia pohjavesialueella välttäen riskit. Erityisen tärkeää Pirkanmaalla on, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan pohjavesialueet ja riskitoiminnot ohjataan jatkossa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Maankäytön suunnittelijoille onkin tehty oma esite!

Suomen vesilaitosyhdistyksen vetämä hanke

Esitteet on laadittu Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä Suomen keskeisten pohjavesiasiantuntijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen. Pohjavesiä voivat vaarantaa esimerkiksi kiinteistöjen öljysäiliöt, maalämpökaivot, pihoilla varastoitavat kemikaalit, lannoitteet, torjunta-aineet ja rakentaminen.

Pohjavesien suojeluesitteet ovat sähköisessä muodossa Suomen ympäristökeskuksen sivuilla www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet ja materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Lisää aiheesta:


Alueellista tietoa