Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tänä keväänä Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella ennustetaan normaalia kelirikkokevättä (Pohjalaismaakunnat)

Teiden kelirikkokausi on alkanut Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Kelirikko kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta. Tiestöä on keväisin painorajoitettu keskimäärin 80 - 120 kilometrin matkalla. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.

Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueelle ennustetaan keskimääräistä kelirikkoa. Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta ei ole ollut korkealla kuivasta kesästä johtuen. Ensimmäiset kelirikkorajoitukset on asetettu Kauhajoelle tiistaina 19.3. maantielle 17059.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä. Päällysteisiin on muodostunut paljon vaurioita, kuten halkeamia ja reikiä. Näin ollen mahdollisesti joudutaan asettamaan nopeusrajoituksia pahimmille tieosuuksille.

Kelirikosta ja vaurioista pyritään varoittamaan tielläliikkujia liikennemerkein. Joskus vauriot ilmaantuvat kuitenkin niin nopeasti, ettei niitä ehditä merkitä. Tielläliikkujien onkin syytä noudattaa varovaisuutta etenkin vähäliikenteisillä teillä liikkuessaan. Teiden heikosta kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (24 h/vrk).

Painorajoituksista huolimatta sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset, kuten säännölliset linja-autovuorot, elintarvike-, maito-, teuraseläin- ja tuorerehukuljetukset sekä jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Myös tie-, tele- ja sähkölaitosten kunnossapitoajoneuvot saavat hälytysluontoisissa tehtävissä käyttää tiestöä.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

ELY-keskukset voivat myöntää kuljetuksille poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Jatkossa polttoainekuljetusten sekä maatiloille lannoitteita vievien kuljetusten tulee hakea poikkeuslupaa kelirikkoaikaan. Lannoitteen kuljettaminen maatilalta pelloille on kuitenkin sallittua jatkossakin ilman poikkeuslupaa. Tietoa poikkeusluvan hakemisesta löytyy: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Tietoa voimassa olevista painorajoituksista saa osoitteesta: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Lisätietoa:

  • Elina Granqvist
    Tienpidon suunnittelija
    ELY-keskus
    Puh. 0295027970

Alueellista tietoa