Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Tampereella tutkitaan Epilänharju-Villilän (A) pohjavesialueen geologista rakennetta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereella käynnistetään Epilänharju-Villilän (A) pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat toukokuussa 2016 ja jatkuvat heinäkuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2016.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kahdeksassa pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 12 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:

  • Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 0295032214, tiina.kaipainen(at)gtk.fi
  • Jori Lehtikangas, Tampereen Kaupunki, puh. 040 806 3491, jori.lehtikangas(at)tampere.fi                     
  • Tiiu Vuori, Tampereen Vesi Liikelaitos, puh. 040 801 6927, tiiu.vuori(at)tampere.fi
  • Merja Antikainen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 6318, merja.antikainen(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa