Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Talvirajoituksiin siirrytään Itä-Suomen teillä 26.10.2022 alkaen

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi koko maassa. Rajoituksien vaihto aloitetaan keskiviikkona 26.10.2022 ja ne ovat vaihdettuina perjantai-iltaan 28.10.2022 mennessä. Maan pohjoisosissa muutos tehdään mahdollisesti aikaisemmin. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Kartta Itä-Suomen talvinopeusrajoituksista.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset pienentävät onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. On arvioitu, että talvikauden nopeusrajoitukset säästävät vuosittain usean ihmisen hengen ja kymmeniä loukkaantumisia.

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan 

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää merkeillä osoitettua alhaisempaa ajonopeutta. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Osassa teitä 100 km/h läpi talven

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) ei ole tapahtunut nopeusrajoitusten muutoksia edellistalveen verrattuna.

100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 305 km:n matkalle: Etelä-Savoon 99 km, Pohjois-Savoon 101 km ja Pohjois-Karjalaan 106 km. Näistä noin 140 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h muutetaan eräillä mutkaisilla ja kapeilla teillä talveksi 70 km:iin/h.

Tiejaksot, joilla on talvella 100 km/h -nopeusrajoitus

Itä-Suomessa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Mikkeli-Juva
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 9 välillä Niittylahti - Repokallio
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maanselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu
Valtatie 23 Alakylän, Kypäräjärven ja Sarkamäki-Mustinsalo kohdilla, keskikaiteelliset ohituskaistat
Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki
Kantatie 73 välillä Jamali - Kohtavaaran risteys 
Kantatie 88 välillä Salahmi - Nissilä

Varaudu talvikeleihin, vaihda renkaat ajoissa

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita tulee käyttää sään tai kelin sitä edellyttäessä 1.11.-31.3. välisenä aikana.

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
p. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Liikenneturvallisuusasiantuntija Tanja Seppänen
p. 0295 026 762, tanja.seppanen(at)ely-keskus.fi