Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Talvi aiheutti tuhoja syyyskylvöisille kasveille. Pitääkö kylvöt uusia?

Tukien ehdot määrittävät, pitääkö kasvusto uusia vai ei.

Kun lohkolle maksetaan ympäristö-, luonnonhaitta- tai luomutukea, tulee talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa korvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.

Kun uudelleen kylvät lohkon, talven aikana tuhoutuneelle kasvustolle edellisenä syksynä levitettyä typpeä ei tarvitse huomioida seuraavan vuoden lannoituksessa, koska kasvin katsotaan käyttäneen sen jo kasvuunsa syksylllä. Fosfori pitää huomioida täysimääräisenä uudelleen kylvön yhteydessä. Forforilannoituksessa voit aloittaa fosforintasauksen.

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen kasvusto on tuhoutunut. Tällaiselle lohkolle ei makseta ympäristö-, luonnonhaitta- tai luomutukea, mutta lohkolle maksetaan ne tuet, joissa vain täydentävät ehdot ovat tukiehtoina.

Lisätiedot:

  • tarkastaja Eija Mutila, Satakunnan ELY-keskus, eija.mutila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 022 064