Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Talent Boost -toimenpideohjelman haku on käynnistynyt

Valtionavustusten haku Talent Hub -toiminnan edistämiseksi kaupungeissa on käynnissä 16.2.– 16.3.2023. Talent Hub -toiminnan edistämiseen on haettavissa yhteensä 1,35 miljoonaa euroa.

Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta. Avustuksen myöntää Hämeen ELY-keskus.

Rahoituksella edistetään Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteita kaupungeissa. Tällä rahoituksella tuetaan Talent Hub -yhteistyömallien ja -palveluiden kehittämistä. Talent Hubeilla tarkoitetaan alueellisia yhteistyömalleja, jotka tarjoavat asiakaslähtöisiä, organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima poikkihallinnollinen Talent Boost -toimenpideohjelma on erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, startup-yrittäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle.

Avustusten hakuaika on 16.2.–16.3.2023.

Lisätiedot

Jaakko Vehkaperä, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, 0295 021 199

Lue lisää

Talent Boost -ohjelma (tem.fi)