Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Talent Boost houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on kasvava elinkeinopoliittinen merkitys ja vaikutus Suomen kilpailukykyyn. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä identifioitu yhdeksi suurimmista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteista, ja Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.

Laajamittaisemman osaavan työvoiman tarpeen ohella yrityksillä on tarvetta erityisosaamiselle, jota ei ole saatavissa Suomesta. Kasvua tukeva osaajien maahanmuutto laajentaa myös Suomen innovaatio- ja osaamispohjaa sekä tukee kansainvälisten investointien ja osaajien saamista Suomeen. Tätä kautta lisätään uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten ja oppilaitosten kansainvälistymistä.

Päästäkseen tavoitteeseen Suomi tarvitsee hallintorajat ylittävän, kasvua tukevan maahanmuuton strategisen näkemyksen ja toimenpiteet kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi, houkuttelemiseksi ja pitämiseksi sekä työvoiman maahanmuuton edistämiseksi. Mukana tulee olla paitsi valtiolliset toimijat, mutta myös kunnat, elinkeinoelämä, yliopistot ja muut relevantit tahot. Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä 2017 käynnistää poikkihallinnollisen, valtioneuvoston yhteisen Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman. Suomi tarvitsee yhteisen, jaetun vision kansainvälisten osaajien ja työvoiman houkuttelemiseksi. Kansainvälisten osaajien tulee kokea Suomi helpoksi maaksi tulla ja asettua asumaan. Heidän tulee tuntea itsensä aktiivisiksi osaksi yhteiskuntaa ja heidän pysymiseensä tulee panostaa Suomessa pitkäjänteisesti.

Talent Coastline työstää toimenpiteitä Pohjanmaalla

Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen Talent Coastline kasvupalvelupilotti. Talent Coastline kasvupalvelupilotissa pureudutaan valtioneuvoston yhteisen Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden työstämiseen erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Pohjanmaan ELY-keskuksessa on aloittanut Talent Coastline -päällikkönä Francesca Cucinotta 2.1.2019.

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Viexpon isännöimässä Talent Coastline Kick Off –tapahtumissa (21.1.2019, Domus Bothnica Vaasa, 22.1. Wanha Kalahalli, Kokkola) syvennytään Talent Boost –toimenpideohjelman tavoitteisiin ja kuinka kuntien,elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden tiivis yhteistyö kasvattaa alueen osaamispohjaa ja vahvistaa entisestään alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä tuo uudenlaisia näkökulmia organisaatioiden toimintakulttuureihin. Tapahtumassa keskustellaan eri yritysten ja organisaatioiden edustajien kesken mm. millaista työvoimaa tällä hetkellä tarvitaan, vastaako Pohjanmaan koulutus kysyntään, kohtaavatko alueen osaajat, palvelut ja elinkeinoelämän tarpeet. Lisäksi mietitään yhdessä, miten jatkamme eteenpäin, että Suomi olisi maailman paras paikka osaajille, ja erityisesti, miten Pohjanmaata tulisi markkinoida kansainvälisesti.

Vaasan tapahtuman alustaa johtava asiantuntija Laura Lindeman Työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka kertoo Talent Boost –ohjelman tavoitteista ja hyviksi nähdyistä käytännöistä. Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja-Riitta Vest jatkaa alustusta kertoen tämän hetken elinkeinoelämän tarpeista ja kuinka kansainväliset osaajat ovat elinkeinoelämän voimavara.

Kokkolassa tapahtuman alustaa niin ikään TEM:stä Laura Lindeman ja lisäksi tapahtumassa vierailee Business Finlandin johtaja Reijo Kangas. Business Finland on palvelu, joka tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita. Business Finland syntyi, kun kansainvälistymispalveluja tarjonnut Finpro ja teknologiarahoittaja Tekes yhdistyivät vuoden 2018 alussa. Kangas puhuu Kokkolassa aiheesta, kuinka kansainväliset osaajat ovat elinkeinoelämän voimavarana PK-yritysten kansainvälisen kasvun ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Molempien tapahtumien puheenjohtajana toimivat Pohjanmaan ELY-keskuksen Talent Coastline –päällikkö Francesca Cucinotta ja kotouttamis- ja kansainvälistymispäällikkö Emine Ehrström.

Talent Coastline Kick Off –tapahtumassa esitellään myös Viexpon NordicHubin tuoreet kotisivut. Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönäkin tunnetun Viexpon koordinoima NordicHub on pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, kansallinen osaamishubi.

Tarkempi aikataulu ja puhujat

Lisätietoja:

Pohjanmaan ELY-keskus
ylijohtaja Marja-Riitta Vest, marja-riitta.vest(at)ely-keskus.fi

Talent Coastline
päällikkö Francesca Cucinotta, francesca.cucinotta(at)ely-keskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija Laura Lindeman, laura.lindeman(at)tem.fi

Viexpo
toimitusjohtaja Kristian Schrey, kristian.schrey(at)viexpo.fi


Alueellista tietoa