Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Taksilupien enimmäismääriä vähennettiin Keski-Suomessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Keski-Suomen kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2015. Jämsän, Kannonkosken, Keuruun, Kinnulan, Konneveden, Kuhmoisten, Muuramen, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren kunnan taksilupakiintiöitä vähennettiin yhdellä henkilöautoluvalla ja Petäjäveden kunnan yhdellä esteettömällä ajoneuvoluvalla sekä Jyväskylän kaupungin kolmella henkilöautoluvalla. Muissa kunnissa enimmäismäärät pysyvät samana.

Keski-Suomen taksilupien enimmäismäärä on 524, josta 462 lupaa henkilöautolle ja 62 lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Lupien enimmäismäärää vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja viime vuosien ajosuoritteet. Päätöksessä on pyritty huomioimaan myös yleinen taloudellinen tilanne ja taksialan kannattavuuden kehitys.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.

Keski-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lisätietoja: Liikennelupa-asiantuntija Outi Vilander puh. 0295 024 722

Vuoden 2015 taksilupien enimmäismäärät (pdf, 36 kt)


Alueellista tietoa