Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Suunnitelmilla tehoa Etelä-Savon vesienhoitoon (Etelä-Savo)

Etelä-Savon 11:lle kalatalousalueelle laaditaan parhaillaan vesienhoitosuunnitelmia laajassa yhteistyössä. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen yleissuunnitelma valmistuu lähiaikoina. Haukiveden ja Virtasalmen-Joroisten kalatalousalueilla suunnittelu on käynnistynyt ja kahdeksan kalatalousalueen osalta suunnittelu alkaa alkuvuoden 2020 aikana.

Suunnittelutyötä vetää Etelä-Savon ELY-keskus. Mukana on edustajia muun muassa kalatalousalueilta ja kunnista sekä vesistöjen ja valuma-alueen omistajia ja toimijoita. Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä ja vesien hyvän tilan turvaamista. Suunnitelmat laaditaan vuoden 2021 kevääseen mennessä. Ne täydentävät ja tarkentavat maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027.

Vesistöistä pidetään huolta yhdessä

Suunnitteluhanketta on esitelty viime kuukausina alueellisissa tilaisuuksissa. Etelä-Savon ELY-keskuksen vesistösuunnittelija Teemu Oittisen mukaan hankkeeseen on suhtauduttu erittäin myönteisesti.
- On ollut ilahduttavaa havaita, kuinka vahva tahtotila kalatalousalueen toimijoilla on tehdä yhteistyötä ja pitää huolta vesistämme, toteaa Oittinen. Etelä-Savon on vesistöt ovat tunnetusti maamme parhaimmistoa, mutta puhtaat vedet eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Niiden kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta.

Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Viljo Savolaisen mielestä on hyvä asia suunnitella vesienhoidon yleissuunnitelmat kalatalousaluekohtaisesti, sillä latvavesillä sijaitsevana kalatalousalueena vesien puhtaus vaikuttaa myös koko alapuolisen vesistön tilaan.
- On tärkeää saada osakaskunnat ja kalastusseurat mukaan toimintaan paikallistiedon ja talkootyön muodossa, sanoo Savolainen. Ja ilman rahoitusta tiedon kerääminen ja sen jakaminen kalatalousalueen toimijoille ei tule onnistumaan.

Keskusteluissa on jo noussut esiin vesistöjen ja valuma-alueiden hoito- ja kunnostustarpeita, jotka otetaan huomioon suunnittelussa. 

Suunnitelmat vauhdittamaan kunnostushankkeiden käynnistymistä

Kalatalousaluekohtaisten suunnitelmien valmistuttua on odotettavissa ja toivottavaa, että valmius hyvien vesistökunnostushankkeiden käynnistämiseen lisääntyy. Etelä-Savossa on vuosittain toteutuksessa noin 20 vesistökunnostushanketta.

Hankkeissa tehdään särkikalojen tehokalastuksia, vesikasvien niittoja, rakennetaan kosteikkoja ja teetetään kunnostuksiin liittyviä tutkimuksia ja toteutussuunnitelmia.

Hankkeiden kustannukset vaihtelevat 1 000 eurosta 200 000 euroon ja niiden kesto on yhdestä kolmeen vuoteen. Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamista on yleisesti 50 %, vaihdellen 20-70 %:n välillä. Hankkeiden toteuttajina ovat kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat ja vesiensuojeluyhdistykset.

Kartalla on 11 Etelä-Savon kalatalousaluetta.

Etelä-Savon kalatalousalueet.

Lisätietoja:

Vesistösuunnittelija Teemu Oittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, teemu.oittinen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4099

Johtava asiantuntija Juha Maaranen, Etelä-Savon ELY-keskus, juha.maaranen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4207

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)