Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritettiin painopisteet liikenneympäristön parantamiselle (Pohjois-Savo)

Suonenjoen kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat yhteistyössä päivittäneet Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelman.

Päivityksen tavoitteena on ollut toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen liikkumisen edistämiseksi Suonenjoen kaupungin alueella. Edellinen Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2013.

Liikenneympäristöä kehitetään - Erityisesti taajamien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteitä liikenneympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuuksia, vähentämään onnettomuuksia ja pienentämään onnettomuuksien vakavuutta.

Tarpeellisten toimenpiteiden tunnistamisessa on hyödynnetty kesällä 2018 toteutettua kuntalaiskyselyä sekä kaupungin ja ELY-keskuksen vastaanottamia aloitteita.

Toimenpiteiden valinnassa on painotettu pieniä ja helposti toteutettavia sekä kestävää liikkumista tukevia toimenpiteitä. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 1 milj. euroa. Tästä Suonenjoen kapungin osuus on 0,8 milj. euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen osuus noin 0,2 milj. euroa.

Useat toimenpiteet liittyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien ja niiden turvallisuuden parantamiseen. Suunnitelmassa esitetyt liikenneympäristön parantamistoimenpiteet koskevat muun muassa ajonopeuksien hillitsemistä sekä liittymien ja suojateiden parantamista. Pääpaino on taajamassa, johon etenkin jalankulku ja pyöräily keskittyvät.

Kaupungin liikenneturvallisuusryhmä koordinoi liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuuden edistämisessä merkittävää on paitsi liikenneympäristön kehittäminen, myös liikenneturvallisuuteen liittyvä tiedottaminen ja oppiminen. Liikenneturvallisuustyötä tehdään kunnan muun toiminnan ohessa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa kuin sosiaalityössäkin.

Suonenjoella toimii liikenneturvallisuusryhmä, joka koordinoi kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta asettuu luontevasti liikenneturvallisuusryhmän tehtäväksi.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Suonenjoen kaupunki. Suunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyö käynnistyi toukokuussa 2018 ja suunnitelma valmistui marraskuussa 2018.

 

Liiteaineisto: Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma, raportti (pdf)

Lisätietoja

Suonenjoen kaupunki:
Tekninen johtaja Kimmo Hälinen
puh. 0400 377 761, kimmo.halinen@suonenjoki.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 02 950 26 729, kyllikki.komulainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy:
DI Pilvi Lesch
puh. 040 718 06 07, pilvi.lesch@ramboll.fi

 
 

Alueellista tietoa