Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Suomen parhaan maisemahankkeen palkinto Keski-Suomeen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö on tänään palkinnut Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoiman Härkää sarvista (HÄÄVI) ‑hankkeen Suomen parhaana maisemahankkeena 2014. Hanke edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen.

Palkintoperusteissa todettiin, että Härkää sarvista on laaja ja hyvin toteutettu hanke, jossa paikallisen yhteistyön avulla on erinomaisesti onnistuttu toteuttamaan maisemanhoitoa käytännössä. Samalla on kansalaisille saatu jaettua tärkeätä tietoa maisema-asioista. Voiton myötä Härkää sarvista ‑hanke pääsee ensi vuonna kilvoittelemaan Suomen edustajana Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Perinnemaisemien hoitoa yhteistyöllä yli maakuntien rajojen

Härkää sarvista (HÄÄVI) -hankkeessa edistettiin laiduntavan karjan käyttöä maisemanhoidossa luonnoltaan ja maisemiltaan erityisen arvokkailla alueilla Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, joissa hoitoa kaipaavien kohteiden maanomistajat tekivät karjanomistajien kanssa sopimuksia laiduntamisesta.

Tuloksena saatiin hoidon piiriin mm. 220 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja eli luonnonlaitumia ja ‑niittyjä harvinaisine lajeineen. Samalla estettiin maaseutumaisemien umpeenkasvua ja kannustettiin paikallisia ihmisiä ryhtymään lähimaisemiensa hoitotöihin. Hoitotoimiin ohjattiin rahoitusta maatalouden ympäristötuen erityistukien kautta.

Hankkeessa laadittiin yhteensä 135 kohdekohtaista hoitosuunnitelmaa, ja lähes kaikilla näistä hoitotoimet myös aloitettiin hankkeen aikana. Perinnebiotooppien lisäksi hoitosuunnittelua tehtiin luonnonsuojelualueille, Natura 2000 ‑verkoston kohteille sekä muille maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille. Kohdekohtaisten suunnitelmien lisäksi hankkeessa laadittiin yhdeksän laaja-alaista maiseman- ja luonnonhoidon suunnitelmaa mm. arvokkaille maisema-alueille.

Suunnittelukohteisiin ja hankkeen toimintamalleihin voi tutustua hankkeessa laadittujen julkaisujen avulla hankkeen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/haavi.

Hanke neuvoi maatalouden ympäristötuen hakemisessa

Maisemanhoitotyön merkittävin rahoituskanava on maatalouden ympäristötuki, ja laadukas tukineuvonta oli yksi hankkeen toiminnan kulmakivistä.

"Hankkeessa tehty erityistukineuvonta tuli tarpeeseen, ja Häävin oppeja, kokemuksia ja yhteistyöverkostoja on hyödynnetty myös hankkeen päätyttyä", toteaa projektipäällikkö Kaisa Raatikainen. "Hankkeessa laadittiin esimerkiksi 33 ei-tuotannollista investointitukihakemusta arvokkaiden perinnebiotooppien hoidon uudelleen aloittamista varten. Tämä oli 45 % Suomen koko hakemusmäärästä vuosien 2009–2012 aikana."

Maatilayrittäjien lisäksi hankkeen neuvonta- ja suunnittelupalveluita hyödynsivät myös rekisteröidyt yhdistykset, joille maisemanhoidon tuet ovat usein vieraita vaikka itse hoitotyöt olisivat osa jokavuotista toimintaa.

Hankkeen avulla kehitettiin tuntuvasti www.laidunpankki.fi-palvelua, jonka toiminta laajenee jatkuvasti. Laidunpankin ilmoitusjärjestelmä auttaa laidunten ja laiduneläinten omistajia kohtaamaan toisensa. Laidunpankista löytyy paljon maatalousluonnonhoidon neuvontamateriaaleja sekä käytännön ohjeita maisema- ja sopimuslaidunnukseen.

Härkää sarvista -hanketta hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, ProAgria Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pirkanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Pirkanmaan ELY-keskus oli hankkeessa mukana ostopalveluna. Hankkeeseen osallistui paikallisia maaseutuyrittäjiä ja yhdistyksiä sekä runsas joukko muita yhteistyötahoja.

EU-osarahoitteisen, yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaisbudjetti oli 666 900 euroa.

Härkää sarvista kilpailee Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta

Euroopan neuvoston maisemapalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on myönnetty kolme kertaa aiemmin. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Suomella on ollut ehdokas jokaisessa kilpailussa. Vuonna 2013 palkinnosta kisasivat Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen maisemahankkeet.

Suomen parhaasta maisemahankkeesta kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailun järjestää ympäristöministeriö. Tuomaristossa oli jäseniä myös Museovirastosta, Suomen maisema-arkkitehtiliitosta ja Suomen kulttuuriympäristötutkimuksen seurasta. Tuomariston puheenjohtajana toimi ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Kuva Tomi Aho

Kuva  (jpg)  (kuvaaja Tomi Aho)

Lisätietoja

Härkää sarvista -hanke:

Hankkeen projektipäällikkö Kaisa Raatikainen, etunimi.sukunimi@jyu.fi, p. 044 083 0906
Ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024740
Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024732

www.ymparisto.fi/haavi

Etelä-Savo

Toiminnanjohtaja, maisemasuunnittelija Leena Lahdenvesi-Korhonen, p. 0400 875 326
Ympäristön- ja luonnonhoidon asiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237
Pro Agria Etelä-Savo, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Pirkanmaa sekä Laidunpankki

Maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki, p. 040 744 7231, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Pro Agria Etelä-Suomi ja Pirkanmaa

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Suunnittelija Jaana Höglund, p. 0295 027 809 ja ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola p. 040 587 2919,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kilpailu:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 594 7515

Kilpailun koordinaattori Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 040 746 8180

 

 

 

 


Alueellista tietoa