Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Suomen EU-osarahoitteinen rakennerahasto-ohjelma on kuulemisvaiheessa - mahdollisuus esittää mielipiteitä luonnokseen 28.10.2013 asti (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomen rakennerahasto-ohjelma on kuulemisvaiheessa -  yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmaluonnokseen 28.10.2013 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteista "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa".

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmaluonnoksen sekä siitä laaditun ympäristöselostuksen sisällöstä.

Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014

Saatu palaute otetaan huomioon valmisteltaessa "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa".

Ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 28.10.2013 mennessä osoitteeseen:

Työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo(at)tem.fi.


Alueellista tietoa