Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Suojatieselvitys tuo mukanaan merkittäviä muutoksia (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut suojatieselvityksen, jossa on läpikäyty kaikki Kaakkois-Suomen maanteiden suojatiet nopeusrajoitusalueella 50 km/h tai sen yli. Selvityksen taustalla on Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje (11/2014), jossa määritellään mm. uuden suojatien toteuttamisedellytykset. Ohje suosittaa käymään nykyiset suojatiet läpi vastaavalla tavalla eli arvioiden suojatien tarve, riskit ja parannustoimenpiteiden mahdollisuus.

Suojatien toteuttaminen vaatii jatkossa vankat perusteet

Kaakkois-Suomen maantieverkolla on lähes 450 suojatietä, joista nopeusrajoitusalueella 60 km/h noin 40 kpl ja nopeusrajoitusalueella 50 km/h (ilman keskisaareketta, koroketta tai valo-ohjausta) noin 75 kpl. Suojateitä ja niiden lisäämisiä toivotaan hyvin usein, mutta jatkossa näissä noudatetaan suunnitteluohjeen mukaista tiukkaa linjaa:

  • Valo-ohjaamattomia suojateitä toteuttaessa nopeusrajoitus saa olla korkeintaan 50 km/h ja tällöin suojatie tulee toteuttaa keskisaarekkeellisena tai kavennettuna.
  • Jotta suojatie tehdään, tulisi sillä olla vähintään 200 käyttäjää vuorokaudessa. (Harkinnanvaraisesti suojatie voidaan tehdä tilanteessa, jossa suojatiellä voidaan olettaa olevan joko 100 käyttäjää/vrk tai tien ylittää 20 koululaista/vanhusta tai 40–50 työikäistä päivittäin.)

Suojatie – vaaranpaikka vai nimensä veroinen

Ohjeen lisäksi selvityksen taustalla on huoli suojateiden turvallisuudesta, sillä suojateillä tapahtuu vuosittain lukuisia vakavia liikenneonnettomuuksia. Kaakkois-Suomessa vuosina 2011–2015 tapahtuneista jalankulku ja polkupyöräonnettomuuksista (yht. 433 onnettomuutta) lähes 50 % on tapahtunut suojateillä. Suomessa suojateitä on varsin paljon, mikä herättää kysymyksen niiden kunnioitettavuudesta. Valitettavan harva autoilija pysähtyy suojatien eteen ja antaa tietä jalankulkijalle, vaikka näin pitäisikin toimia. Kohteissa, joissa ajonopeus on korkea ja suojatie yllättävä, riski on kaikista suurin: Mitä korkeampi ajonopeus, sitä suurempi pysähtymismatka. Törmäystilanteessa ajonopeus vaikuttaa merkittävästi myös kuoleman ja vakavan loukkaantumisen todennäköisyyteen.

Nopeusrajoitusmuutoksia ja suojateiden poistoja

Tehdyn selvityksen tavoitteena oli poistaa riskialttiimmat ja ohjeen vastaiset suojatiet. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi on määritetty nopeusrajoituksen alentaminen (mikäli ympäristö sitä tukee ja/tai suojatiellä on merkittävä tarve), kun taas toisena vaihtoehtoisena toimenpiteenä on suojatien poistaminen. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista, mikäli liikenneympäristö ei sitä tue. Tästä syystä suojateitä tulee poistumaan Kaakkois-Suomesta yhteensä 17 kpl. Näissä kohteissa suojatie johtaa esim. pientereelle ja/tai ainoastaan linja-autopysäkille, nopeusrajoitus on 50 tai 60 km/h ja suojatien käyttäjämäärä on vähäinen.

Jäljelle jäävien suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan ja/tai niiden havaittavuutta parannetaan mm. lisäämällä puuttuvia suojatien ennakkovaroitusmerkkejä, tekemällä tiemerkintöjä ja lisäämällä tolppiin heijastinvarsia. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi myös keskisaarekkeiden rakentaminen. Näitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina rahoituksen sallimissa puitteissa.

Poistettavat suojatiet ja tulevat nopeusrajoitusmuutokset suojateiden kohdilla näkyvät seuraavassa kartta-aineistossa: http://arcg.is/1WZiVdS

Lisätietoja: Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385.

 


Alueellista tietoa