Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Stensvikin risteyssiltojen U-1045 ja U-2040 peruskorjaustyöt Kantatiellä 51 (Länsiväylällä) ja siltojen alittavalla Kauklahdenväylällä aiheuttavat muutoksia liikenteeseen Espoossa (Uusimaa)

Stensvikin risteyssiltojen peruskorjaus sekä päällysrakenteen uusiminen aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Länsiväylälle ja sen alittavalle Kauklahdenväylälle. Työt alkavat huhtikuussa 2019 ja valmistuvat lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Työt aloitetaan huhtikuun puolenvälin jälkeen valmistelevilla töillä.

Siltojen pintarakenteiden- sekä reunapalkkien uusiminen aiheuttavat häiriöitä Länsiväylän liikenteeseen molempiin ajosuuntiin. Työmaan aikana Länsiväylällä on käytössä 2 ajorataa/ajosuunta. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 km/h. Työnaikaisia liikenteen käytössä olevia kaistoja siirretään työvaiheiden mukaan.

Siltojen alapuolinen liikenne Kauklahdenväylällä on yhdellä kaistalla molempiin suuntiin koko työn ajan ja nopeusrajoitus on tänä aikana 30 km/h. Sillan alle tehdään työmaan ajaksi levennykset liikenteen sujuvuuden ja töiden yhteensovittamisen parantamiseksi. Hetkittäisiä liikenteen pysäytyksiä voi työmaan aikana esiintyä, mutta ne pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella. Kauklahdenväylän liikennettä rajoitetaan telinetöiden sekä pilarien korjausten vuoksi.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) / Eteläinen hankinta-alue toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy ja urakoitsijana Destia Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

 

Linkki siltapaikalle:

Stensvikin risteyssillat, Espoo

 

Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Olli-Pekka Angeria, Destia Oy, 040 540 5899
  • Työnjohtaja Janne Sutinen, Destia Oy, 040 675 2343
  • Valvontakonsultti Juhani Mäkinen, SWECO PM Oy, 040 669 4062
  • Projektipäällikkö Terhi Siltanen, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 040 733 7816

Alueellista tietoa