Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat koko maassa

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen ELY-keskuksen alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä.

Kesän aikana maastossa työskentelee yli 50 kartoittajaa, yhteensä lähes 10 henkilötyövuoden verran. ELY-keskukset tiedottavat kartoituksista kaikille kohteiden maanomistajille kirjeellä, kuten edellisvuonnakin.

Soidensuojelutyöryhmä tekee ehdotuksen suojeluohjelmaan valittavista soista sekä niiden suojelun tavoitteista, keinoista, kustannuksista, aikataulusta sekä toteutusvastuista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kohteet valitaan yhtenäisin, luonnontieteellisin perustein aiempina vuosina selvitetyistä ja tulevana kesänä kartoitettavista kohteista.

Ohjelman toteutus jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisenä valtioneuvoston yleisistuntoon viedään kiireisimmin suojelua kaipaavia Etelä-Suomen suoalueita koskeva päätös, ja toisessa vaiheessa Pohjois-Suomen suoalueita koskeva päätös. Molempia vaiheita edeltää julkinen kuuleminen lausuntokierroksineen. Ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa vuonna 2015. Kaikkiaan ohjelman toteutus jakautuu noin 10 vuodelle.

Lue lisää:


Alueellista tietoa