Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Sinilevää paikoitellen Pohjois-Karjalassa

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa. Levätilannetta seurataan jo 23. kesää yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät silmämääräiset havainnot vakiokohteissa viikoittain kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta.

Leväseurannan alkukesän tulokset

Pohjois-Karjalan alueella on 19 valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvaa kohdetta. Tähän mennessä sinilevää on havaittu säännöllisillä seurantakohteilla Höytiäisen Hiekkaniemessä ja Ilomantsinjärven uimarannalla. Lisäksi sinilevästä on tullut neljä kansalaishavaintoa. Sinilevien kukinnat voivat olla myrkyllisiä, joten sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä. Rannoilla esiintyy paikoitellen myös siitepölyä, joka voi muistuttaa sinilevää. Tarkempia tietoja sinilevien esiintymisalueista saa järviwiki.fi -palvelusta.

Alkukesän tuulet sekoittivat vesimassoja nostaen ravinteita sekä sinilevien lepoitiöitä lähemmäs pintakerroksia. Meneillään oleva tyyni hellejakso on nostanut järvien lämpötilaa poikkeuksellisen korkeaksi. Keskiviikkona 24.6. Pielisjoen pintaveden lämpötila oli 20,5 °C:sta ja Pielisen (Nurmes) 21,1 °C:sta. Tämänhetkiset olosuhteet ovat otolliset sinilevän lisääntymiselle ja helteiden jatkuessa runsastuvat sinileväkukinnot ovat todennäköisiä.

Yksittäiset levähavainnot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Kansalaiset voivat tallentaa tietoja järvien levätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista järviwiki.fi -palveluun. Järviwikin havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat leväseurantaa. 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaanottaa myös levänäytteitä. Näytteiden toimituksesta on sovittava erikseen numerossa 0295 026 033.

Levätilanteesta tiedottaminen

Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin kesä−elokuussa ymparisto.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurantajakson aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Tiina Osmala, puh. 0295 026 033, vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114,

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)