Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Sinilevähavainnot lisääntyneet sekä järvillä että merialueilla, tilanne loppukesälle tyypillinen

Sinilevää on havaittu sisävesillä edellistä viikkoa runsaammin. Havainnot painottuvat Suomen eteläosien reheviin järviin ja reheviin lahtiin. Rannikoilla ja Saaristomerellä sinileväkukinnat ovat runsastuneet. Avomerellä merkittäviä pintalevälauttoja on esiintynyt vain Selkämerellä ja Suomenlahden länsiosassa.

Järvillä sinilevää esiintyy lähes koko Suomessa keskimääräistä enemmän. Hieman sinilevää havaittiin 49:llä, runsaasti sinilevää 12:lla ja erittäin runsaita kukintoja havaittiin kolmella havaintopaikalla. Sinilevähavainnot painottuvat Suomen eteläosien reheviin järviin tai järvien reheviin lahtiin.

Rannikolla sinilevähavainnot ovat lisääntyneet huomattavasti viime viikkoisen voimakkaasti laskeneen havaintomäärän jälkeen. Siitä huolimatta havaintomäärä jää hieman alhaisemmaksi kuin vuosien 1998–2020 keskiarvomäärä tänä ajankohtana.

Selkämeren ulapalla oleva sinilevälautta on pysynyt havaittavissa satelliittikuvissa ja vahvistunut verrattuna tuuliseen edellisviikon tilanteeseen. Saaristomerellä on alkuviikosta havaittu pintalevää etenkin Ahvenanmaan maakuntarajan itäpuolisessa sisä- ja ulkosaaristossa sekä Saaristomeren kansallispuistossa Korppoon ja Jurmon välisellä ulappa-alueella. Suomenlahdella on havaittu koko pituudelta Suursaareen asti veteen sekoittunutta sinilevää, mutta merkittäviä pintalauttoja on esiintynyt vain Suomenlahden länsiosassa.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Lue lisää

Sinilevähavainnot lisääntyneet sekä järvillä että merialueilla, tilanne loppukesälle tyypillinen (syke.fi)