Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Siltoja siilojen tilalle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontuivat yhdessä 20.8. Etelä-Savon ammattiopistoon. Tavoitteena oli löytää yhteisiä näkökulmia siihen, miten nuorisotakuuta sekä elinikäistä oppimista ja ohjausta voidaan tehdä yhdessä.

Aamupäivällä Raimo Vuorisen puheenvuorossa tarkasteltiin sitä, millaisia kustannussäästöjä voidaan saada alueellisella yhteistyöllä, kun yhteistyötä tehdään siltoja rakentavasti siilojen asemesta ja paino on ennakoivalla työllä. Päätöksenteossa ja yhteisten hyvien toimintatapojen sopimisessa on tärkeää ottaa huomioon kolme tasoa: julkinen päätöksenteko, ohjausjärjestelyjen organisoinnin taso sekä kansalaisten näkökulma. Vastaavasti tuloksia voidaan saada esimerkiksi taloudellisen kilpailukyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden kannalta, koulutuksen ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta sekä oppimistulosten ja työelämäosaamisen kannalta. Raimo Vuorinen on Jyväskylän yliopistosta eurooppalaisen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen projektipäällikkö ja hän toi keskusteluun sekä eurooppalaista että suomalaista näkökulmaa. Iltapäivällä Pirjo Kovalainen Oulusta kuvasi sitä, miten valtakunnallinen Koordinaatti, joka on nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen yhdistäjä kunnissa, toimii ja miten sen toimintaan voi tulla mukaan. Suurin osa Suomen kunnista on jo Koordinaatissa mukana.

Iltapäivän päätteeksi nuorisotakuun neuvottelukunnan ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän jäsenet pohtivat pienryhmissä, mitä kukin osallistuja on valmis tekemään asioiden hyväksi ja missä ja keiden tulee tehdä päätöksiä asioiden etenemiseksi. Nuorten aktiivinen osallistuminen vaikutti myös siihen, että osallistujilla oli kannustava henki tehdä töitä nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen hyväksi myös omissa yhteisöissään. Mikkelin kaupungin nuorisovaltuuston jäsen Roosa Parkkinen veti osallistujille pienen taukojumpan.

Tapaamisessa sovittiin siitä, että  molemmat nimetyt ryhmät jatkavat myös yhteisiä tapaamisia. Erilaisin kokoonpanoin ja useissa muissa tilaisuuksissa luodaan samalla maakunnallisia hyviä toimintatapoja nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen onnistumiseksi. Seuraava tapaaminen pyritään järjestämään 19. tai 20.11. ja silloin tutustutaan valtakunnalliseen Laituri-projektiin ja valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimintaan. Tällä haluttiin taata hyvää yhteistyötä laajemminkin, jotta päästään yhteisiin hyviin päätöksiin ja järjestelyihin sekä nuorten että kansalaisten näkökulmista.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4220


Alueellista tietoa