Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kesätulvia on esiintynyt Siikajoen vesistössä mm. 1980- ja 1990-luvuilla. Elokuussa 2012 virtaamat olivat Siikajoen yläosalla harvinaisen suuria, keskimäärin noin kerran 200 vuodessa toistuvia. Elokuun alussa 2012 satoi kahdeksassa päivässä kahden kuukauden keskimääräinen sademäärä. Sateisen alkukesän vuoksi maaperän vesivarastot olivat täynnä, eikä sadevettä enää imeytynyt maahan. Uljuan altaan yläpuoliset vedet jouduttiin ohjaamaan kokonaan altaan ohitse, joka aiheutti alajuoksulla suuria tulvavahinkoja.

Siikajoen kevättulvia pystytään leikkaamaan Uljuan ja muiden säännöstelyaltaiden avulla pääsääntöisesti hyvin. Suomen ympäristökeskus arvioi, että tulvan alle jäänyt alue olisi ollut merkittävästi pienempi, jos Uljuan altaan vesipintaa olisi laskettu ennen tulvia.

Näiden tapahtumien ja näkökohtien johdosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti toteuttaa Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää nykyiset tulvariskit, varautua äkillisiin, voimakkaisiin tulvatilanteisiin ja pitkäaikaisiin virtaamamuutoksiin sekä parantaa Siikajokivarren asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien turvallisuutta.

Hankkeessa ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi olleet mukana Suomen ympäristökeskus, Siikajoen, Siikalatvan ja Pyhännän kunnat, Vattenfall Oy, Koskienergia Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Ramboll Finland Oy. Hankkeeseen on osallistunut myös paikallisten asukkaiden edustajia.

Kehittämissuunnitelma lähtee lausuntokierrokselle, jossa kuullaan mm. alueen kuntia, asukasyhdistyksiä, kalastuskuntia ja voimayhtiöitä. Kuulemisen jälkeen ELY-keskus päivittää Uljuan säännöstelyohjetta loppuvuodesta 2014. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja niiden seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä.


Alueellista tietoa