Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Sidosryhmätyytyväisyyskysely 2019: Uudenmaan ELY-keskus asiantunteva ja osaava

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan ollaan selvästi edellisvuosia tyytyväisempiä. Verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon (4,01) Uudenmaan ELY-keskus suurena ELY-keskuksena jää hivenen alemmalle tasolle (3,91 asteikolla 1-5).

Ohjaavat tahot ovat puolestaan valtakunnan keskiarvoa (4,07) tyytyväisempiä Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan (4,16).

Sidosryhmien antamat keskimääräiset kokonaistyytyväisyysarvosanat Uudenmaan ELY-keskukselle ovat parantuneet selvästi vuoden 2017 tutkimukseen nähden.

"Kehitys on ollut myönteistä kaikkien arvioitujen tekijöiden osalta.  Sidosryhmät pitävät Uudenmaan ELY-keskusta erityisesti asiantuntevana ja osaavana yhteistyökumppanina", kertoo Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen.

Kuvassa pylväsgrammi joka kuvaa ELY-keskuksen toiminnan kokonaistyytyväisyyttä

Kuva: Kokonaistyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan

 

Ero valtakunnalliseen keskiarvoon on kaikkien tekijöiden osalta pieni

Uudenmaan ELY-keskus on onnistunut valtakunnallista keskiarvoa paremmin valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa alueelle.

Sidosryhmät nostivat yhteistyötaidot asteikolla 4,21 ja pitävät tärkeänä, että edelleen kehitetään hyvän keskusteluyhteyden rakentamista, avoimuutta ja panostetaan molemminpuoliseen luottamukseen.

Joka toinen vuosi toteutettava valtakunnallinen sidosryhmätutkimus toteutettiin nyt viidennen kerran. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1742 vastausta. Uudenmaan ELY-keskuksen osalta kyselyyn vastasi 171 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa sekä ohjaavista tahoista yhteensä 33 vastaajaa.

 

Sanapilvi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)