Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Seinäjoen itäisen ohikulkutien uusia tiesuunnitelmia saatavilla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Valtatie 19 kuuluva Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hanke on edennyt toteutusvaiheeseen Ilmajoen Rengonkylän ja Seinäjoen Mäki-Hakolantien väliseltä osuudelta. Kyseisen osuuden pituus on 16 kilometriä. Hankkeen www-sivuilla voi nyt tutustua uusiin suunnitelmakarttoihin.

Tiesuunnitelmien esittelyä yleisölle

Valtatien 19 yleissuunnitelman muutos on hyväksytty Liikennevirastossa välillä Mäki-Hakolantie - Nurmon eritasoliittymä. Tästä yleissuunnitelman muutoksen päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tiesuunnitelma on tarkoitus hyväksyä sen jälkeen, kun yleissuunnitelman muutos on saanut lainvoiman.

Tiesuunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle 27.5.2014 Seinäjoella. Maanomistajien kanssa on myös oltu yhteydessä suunnittelun aikana. Tiesuunnitelma on lähetetty heinäkuun 2014 alussa Seinäjoen kaupungille nähtäville asetettavaksi ja siihen on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävilläoloaikana. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Seinäjoen kaupungille ennen nähtäväoloajan päättymistä.

Uudet tiesuunnitelmakartat myös Internetissä

Tuoreet tiesuunnitelmakartat pitävät sisällään neljä eri osuutta. Näistä osuuksista on kuvattu muun muassa teiden ja siltojen sijoittuminen sekä meluvallien paikat ja suoja-alueet. Hankkeen www-sivuilta suunnitelmat löytyvät nimillä Mäki-Hakolantie – Liisankatu, Liisankatu – Korppuusentie, Nurmon eritasoliittymän kohta, ja Nurmon eritasoliittymä – Teppo.


Alueellista tietoa