Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi

Valtioneuvosto on määrännyt johtaja Satu Mäkelän Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään ajalle 1.11.2022−31.12.2025.

Mäkelä on toiminut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot-, työllisyys- ja osaaminen -vastuualueen johtajana 1.4.2012 lähtien. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajan eläköitymisen vuoksi Mäkelä on hoitanut ylijohtajan tehtävää työjärjestyksen mukaisena sijaisena kesäkuusta 2022 lähtien.

Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään tehtävään määrättävän vastuualueen johtajan määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen asti. Hän hoitaa ylijohtajan tehtävää oman toimensa ohella.

Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimii keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana. ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskuksia ohjaavat ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Team Finland -verkoston tavoitteita.

Lue lisää

Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi, työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.10.2022 (tem.fi)