Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Saimaannorppakanta on jatkanut vakaata kasvuaan

Saimaannorppakanta on vuosina 2017-2021 kasvanut keskimäärin 3,5 prosenttia. Syntyneiden kuuttien määrä on samana ajanjaksona vakiintunut noin 90 yksilöön vuodessa. Vielä vuonna 2012 norpan talvikannaksi arvioitiin noin 310 yksilöä ja sukupuuton riskiä pidettiin erittäin suurena. Kannan vahvistumisen vuoksi vuonna 2015 norpan uhanalaisuusluokkaa voitiin kuitenkin laskea äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseksi. Välitavoitteeksi asetettu kannan koko 400 yksilöä saavutettiin vuonna 2019, jolloin Metsähallitus arvioi talvikannan kooksi noin 408 yksilöä.

Norppakannan kehitykseen vaikuttavista epävarmuustekijöistä merkittävin on ilmastonmuutos. Kuutit joutuvat alttiiksi kylmettymiselle, veden korkeuden vaihteluille ja pedoille erityisesti lauhoina ja vähälumisina talvina, jolloin niillä ei ole lumikinosten antamaa suojaa, mikä lisää kuolleisuutta. Apukinosten rakentaminen on osoittautunut hyväksi keinoksi parantaa pesinnän onnistumista vähälumisina talvina. 

Lue lisää

Norppakanta on jatkanut vakaata kasvuaan, kiitos hyvän yhteistyön (Ympäristöministeriön tiedote 31.5.2022)