Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Saimaannorppaa suojelee nyt osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Saimaalla ei ole voimassa olevia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi 15.4. alkaen. 

Kalastuslaissa on kuitenkin sopimusmenettely, joka turvaa saimaannorppaa. Alueen osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat sopimusten nojalla sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan.

Pohjois-Savon ELY-keskus on helmikuun puolivälissä lähettänyt osakaskunnille kirjeellä kalastusrajoituksista sopimusluonnoksen, joka perustuu lausunnolla olleeseen asetukseen. Osakaskunnat ovat käsitelleet sopimusluonnosta kokouksissaan ja siihen on maa- ja metsätalousministeriön saaman tiedon mukaan ennakollisesti sitouduttu laajasti eli osakaskunnat ovat päättäneet kokouksissa kalastuksen rajoittamisesta sopimusluonnoksen mukaisesti. ELY-keskuksen sopimusluonnoksessa lähdetään siitä, että kalastusta rajoitetaan asetusluonnoksen mukaisesti 15.4 alkaen, joten sitoutuminen sopimusmenettelyyn ja osakaskuntien itse asettamat kalastusrajoitukset turvaavat saimaannorpparajoitusten noudattamisen, kunnes asetus saadaan voimaan. 

Lue lisää: